De Tweede Wereldoorlog Jongeren weten weinig over de Tweede Wereldoorlog

Docent geeft geschiedenis

De helft van de jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo weet niet wat antisemitisme betekent. Ook weten veel jongeren weinig over de rol van de Sovjet-Unie tijdens WOII. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wat weten jongeren over de Tweede Wereldoorlog?’ van Marc van Berkel, docent en onderzoeker aan

Met de basiskennis over WOII van jongeren is het niet goed gesteld. Dat wijzen de resultaten van het landelijke onderzoek onder ruim 1500 jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo uit. En dat terwijl 56% van de ondervraagde jongeren zegt wel in de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerd te zijn.

Beperkte begrippenkader

Maar een klein deel van de jongeren kan uitleggen wat de begrippen collaboratie, verzet, nationaalsocialisme of Holocaust betekenen. Meer dan de helft van de geënquêteerde jongeren kent het begrip antisemitisme niet. En wat genocide is, weet 67% van de jongeren die aan het onderzoek meewerkten niet. Het merendeel van de jongeren heeft een West-Europees kijk op de oorlog: de rol van de Sovjet-Unie komt bijna niet in de antwoorden voor. Ook als het gaat om de Holocaust hebben de jongeren een beperkte kijk: slechts 28% weet dat een groot aantal van de omgekomen Joden in Oost-Europa leefde. De overgrote meerderheid van de jongeren denkt dat er in Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog veel meer Joden woonden dan echt het geval was. 

Resultaten van het onderzoek:

Over het onderzoek

Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog? Een onderzoek naar kennis, kennisbronnen en attitudes van Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd door docent-onderzoeker Marc van Berkel. Van Berkel is docent aan de Lerarenopleiding Geschiedenis en aan Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Daarnaast is hij lid van de Nederlandse delegatie van de International Holocaust Remembrance Alliance. Hij promoveerde in 2017 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en het Georg-Eckert-Institut für Schulbuchforschung in Braunschweig.