Verbinding Gratis boek voor leraren verbindt wetenschap aan praktijk

lerares in gesprek met groep kinderen zittend in kleuterschool 

Hoe leren kinderen en denken zij na? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ vertaalt de laatste wetenschappelijke inzichten uit cognitieve psychologie naar de onderwijspraktijk van alledag. Elk hoofdstuk levert niet alleen een heleboel kennis op, maar ook tips en voorbeelden uit de praktijk.

Hoogleraar en onderwijsblogger Paul Kirschner schreef het boek samen met Luce Claessens en Steven Raaijmakers. Het boek behandelt invloedrijke artikelen uit de cognitieve psychologie op zo’n manier dat (aankomende) leraren ze in hun onderwijs kunnen gebruiken. Het boek gaat niet alleen over onderzoek, maar ook over hoe leraren de kennis uit het onderzoek zelf kunnen toepassen. De voorbeelden in het boek zijn geleverd door leraren uit het hele land. 

Als ik verder heb gezien dan anderen, komt dat doordat ik op de schouders van reuzen stond

Praktische tips om in te lijsten

Het boek staat vol met praktische tips en voorbeelden. Hoe maak je gebruik van het natuurlijk leren van kinderen?  Hoe stel je 'leren' centraal in plaats van 'weten'? Onderwerpen in het boek zijn:
  • Onze hersenen en het leren;
  • Wat leerlingen doet leren;
  • Hoe de sociale (leer)omgeving het leren beïnvloedt;
  • Welke leeractiviteiten leren ondersteunen;
  • Hoe de leerkracht leren kan ondersteunen.

Meer informatie?

De uitgave van het boek Op de schouders van reuzen werd mogelijk gemaakt via crowdfunding. De HAN Educatie Pro Academie was een van de gulle geldschieters. Wil je vaker gevoed worden met handige en betrouwbare kennis uit onderzoek? De lectoren van Academie Educatie houden je graag op de hoogte!