Leernetwerk zorg en welzijn thuiswonende ouderen

De ervaringen van 17 deelnemers aan het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap zijn gebundeld in de publicatie 'Het leernetwerk In Zorg Wel Zijn'. De deelnemers vertellen over de wijze waarop ze inzicht krijgen in elkaars perspectieven. Ze leren mét en van elkaar tijdens het samenwerken.

238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Het leernetwerk In Zorg Wel Zijn

In de dagelijkse zorgpraktijk zijn de vraagstukken in de wijk steeds complexer. Professionals komen voor vraagstukken op meerdere levensdomeinen te staan. Dit vraagt afstemming met de zorgvrager en met professionals van verschillende disciplines.

In een leernetwerk kun je samen ingaan op de vragen ‘wat je doet’ en ‘hoe je je werk doet.’ ''Wat ik vrienden vertel over het leernetwerk? Dat je bij elkaar in de keuken kijkt en dat je daarvan leert,'' zegt een ervaren wijkverpleegkundige.

Lees de ervaringen van de deelnemers in:
Het leernetwerk In Zorg Wel Zijn (pdf).

Leernetwerk bevordert interprofessioneel samenwerken

De deelnemers aan het vanuit de HAN opgezette leernetwerk komen van diverse regionale partnerorganisaties uit zorg en welzijn en uit mbo en hbo onderwijs. De gezamenlijke doelstelling is het verbeteren van integrale zorg voor thuiswonende ouderen.

Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap is in 2019 gestart en maakt deel uit van het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Verbinding onderwijs, onderzoek, praktijk

De deelnemers werken samen aan:

  • Het vanuit verschillende perspectieven bekijken en uitdiepen van onderwerpen en thema’s.
  • Het samen leren door mee te lopen in de beroepspraktijk van elkaar: zorgprofessionals van het team wijkverpleging en docenten verpleegkunde in duobanen met professionals en docenten uit het sociaal domein.
  • Het delen van kennis tijdens maandelijkse leernetwerkbijeenkomsten.
  • Het voorbereiden van thema’s voor bijeenkomsten en kennismarkten voor professionals, docenten, studenten en ervaringsdeskundigen uit de regio Nijmegen.
  • Het verder ontwikkelen van het online leernetwerk. 

De opgedane nieuwe inzichten over leren en interprofessioneel samenwerken worden zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk gebruikt. 

De WerkWIJKwijzer: opzet leernetwerk in 10 stappen

De opbrengst van het project bestaat onder meer ook uit de in de bundel opgenomen WerkWIJKwijzer. Dit is een 10 stappenplan voor het opzetten van een soortgelijk leernetwerk. Hoe werkt dat en wat vraagt het van deelnemers?

Meer informatie en contact?

Meer weten over het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap: leernetwerk zorg en welzijn thuiswonende ouderen? Stuur een mailbericht naar: