Installatie Erik Jansen

eab2241c-5974-11ee-9f3c-024215b4a989 Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken Gordiaanse knoop

Op donderdag 2 november vindt de installatie plaats van dr. Erik Jansen als lector Sociale Duurzame Praktijken aan de HAN. Voorafgaand aan de installatie vindt een filmdebat plaats in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) en het InScience Film festival.

Alledaags duurzaam: naar toekomstbestendig welzijn

Hoe kunnen we in ons dagelijks leven streven naar een meer duurzame wereld? En hoe zorgen we er met vereende inspanningen voor dat de praktijken van het dagelijks leven voor iedereen duurzamer maar ook socialer en gelijkwaardiger worden? In zijn intreerede gaat Erik Jansen in op deze en andere vragen. Hij beargumenteert hoe een fundamentele kentering in denken, voelen en handelen nodig is om daadwerkelijke verandering in onze dagelijkse praktijken tot stand te brengen. 

 

Programma

U kunt zich voor de hele middag aanmelden of alleen voor het voorprogramma of de installatie. De middag vindt plaats op de HAN Campus Nijmegen.

13.00     Inloop voorprogramma

13.30     Filmdebat onder leiding van dr. Koen Dortmans in samenwerking met BPSW en InScience. 

15.30     Inloop installatie 

16.00     Installatie lector Erik Jansen 

17.15    Afsluiting en aansluitend borrel 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
gratis

Het succes van verduurzaming valt of staat met de verandering van onze dagelijkse sociale praktijken."

Lector
 

Erik Jansen

“Als we geen aandacht hebben voor de sociale kant van duurzaamheid, dan gaat het niet lukken”, volgens Erik. “Hierbij zijn voor mensen de waarom-vragen belangrijk zoals: waarom moet ik mijn huis aanpassen? Waarom moet ik minder vliegen? Nu gaat het vooral over vragen over financiële en technische vragen: wie gaat het betalen en hoe zetten we de techniek in? De sociale component mist. Dat kan anders."

47fa9c9e-0cfe-11ee-a5b9-02565807075b portret lector Erik Jansen
Lectoraat 

Sociale Duurzame Praktijken

Hoe kijken burgers tegen duurzame veranderingen aan? Hoe kunnen we het dagelijkse leven van mensen verduurzamen? Wat is de impact van klimaatkwesties op het sociaal werk? In het nieuwe Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken is er aandacht voor de sociale kant van vraagstukken rondom duurzaamheid, met name op het gebied van de energietransitie, de voedseltransitie en de mobiliteitstransitie. Het lectoraat is onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij.

Het lectoraat gaat aan de slag met de drie thema's:

  • Energietransitie
  • Voedseltransitie
  • Mobiliteitstransitie