495943 portret lector Erik Jansen

Op donderdag 2 november vindt de installatie plaats van Erik Jansen tot lector Sociale Duurzame Praktijken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Meer informatie over het programma en aanmelden volgt in juni.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
gratis

Het succes van verduurzaming valt of staat met de verandering van onze dagelijkse sociale praktijken

Lector Erik Jansen

Erik is Lector Sociale Duurzame Praktijken. Voorheen werkte hij als Associate Lector Capabilities in Zorg en Welzijn.

 “Als we geen aandacht hebben voor de sociale kant van duurzaamheid en de energietransitie, dan gaat het niet lukken”, volgens Erik Jansen. “Hierbij zijn voor mensen de waarom vragen belangrijk zoals: waarom moeten we van het aardgas af? Waarom moet ik mijn huis aanpassen? Waarom moet ik minder vliegen? Nu gaat het vooral over vragen over financiën: wie gaat het betalen? Hoe zetten we de techniek in? De sociale component mist, en het technologisch denken is dominant."

Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken

In het nieuwe Lectoraat Sociale Duurzame Praktijken is er aandacht voor de sociale kant van vraagstukken rondom duurzaamheid en de energietransitie. Hoe kijken burgers tegen de energietransitie aan? En wat is de impact van klimaatkwesties op het sociaal werk?

Duurzaamheid is belangrijk, omdat de klimaatcrisis veelomvattende gevolgen heeft. Het is de meest urgente en grootschalige kwestie waar de mensheid mee te maken heeft. Niet alleen vanwege de directe gevolgen zoals overstromingen en droogte, ook de maatregelen die we nemen hebben invloed op de mens. Denk bijvoorbeeld aan het stikstofbeleid en de gevolgen dat dit voor boeren heeft. We kunnen milieu, klimaat, economie en samenleving niet los van elkaar zien. Hierbij is het verhogen van 'climate literacy' ook belangrijk. Climate literacy gaat erover in hoeverre je begrijpt welke invloed mensen hebben op het klimaat.

speerpunten van het lectoraat Sociale Duurzame Praktijken zijn: 

  • Verduurzaming van het dagelijks leven
  • Sociaal-culturele verandering
  • Burgerparticipatie in wijkgerichte energietransitie
  • Duurzaamheid als sociale waarde