Theater en dialoogcafé over laaggeletterdheid en armoede

322386 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen leven vaker in armoede. Daarom gaan we in gesprek over wat wel werkt in de omgang met deze heel diverse doelgroep. Wat kun jij als professional doen? Welke signalen zijn herkenbaar? Iedereen in de zaal doet mee.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
A0.05

Kijkje in het leven

Bij dit dialoogcafé krijg je een kijkje in het leven van mensen die niet voldoende basisvaardigheden hebben om mee te doen in de maatschappij. Het gaat om lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Wat betekent dit werkelijk? Als je moeite hebt met het begrijpen van een werkrooster? Of als je de ouderavond van je kind niet durft te bezoeken. Of geen idee hebt hoe je een zorgtoeslag kan aanvragen.

Deze ervaringen worden door acteurs invoelbaar gemaakt. Gevoed door mensen met ervaringskennis. Dit geeft meer dan genoeg input om met elkaar in gesprek te gaan over vragen als:

  • Hoe maak ik het bespreekbaar als ik denk dat iemand moeite heeft met lezen of rekenen?
  • Wat heb ik nodig om hier een goed gesprek over te voeren?
  • Hoe kan ik merken dat iemand lage basisvaardigheden heeft?

Wat zou jij doen?

Na dit gesprek gaan we nog een stap verder. Jij bent als (toekomstig) professional aan zet. Acteurs spelen een scène over een herkenbare werksituatie. In de zaal zijn de dilemma’s voor jou als professional voelbaar.
Met zijn allen bespreken we wat je als professional anders kan doen. Wat wel werkt. Of niet. De acteurs spelen de oplossingen die aangedragen worden direct voor je uit.

Daarna gaan we in kleinere groepen in gesprek. Je ontdekt wat jij kan doen als iemand in jouw omgeving lage basisvaardigheden heeft.
Wat mogelijke volgende stappen zijn. Waar je kunt leren schrijven en lezen als je dat wilt. Hoe je de ander kan helpen een stap te zetten. En wat je organisatie kan doen.

Unieke ervaring

Deze middag geeft je de unieke mogelijkheid om te leren, te ervaren en handvaten aangereikt te krijgen die eigenlijk voor iedere professional onmisbaar zijn.
Omdat we weten dat in Nederland ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. En omdat deze groep een hogere kans heeft op een leven in armoede.
Als professional kun jij het verschil maken. Zet een eerste stap en meld je aan voor deze sessie.
Docenten zijn ook welkom met hun klas/groep studenten!

p.s. Mocht je vooraf een kop koffie of thee willen drinken, dan ben je vanaf 13.30 welkom bij de Blauwe Banken op Kapittelweg 33.

 

Interactief theater over laaggeletterdheid
Meer weten?
 

Week tegen Armoede 2023

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Week tegen Armoede 2023, samen tegen armoede. Leer van elkaar, discussieer en kom in actie. Waarom de Week tegen Armoede? Omdat jouw inzet verschil maakt. Dus, doe jij mee? Bekijk het programma op de speciale pagina over de Week tegen Armoede

322393 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.
Zwaartepunt
 

Sociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met Sociaal - Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. Dat doen we op 4 thema's. een daarvan is 'Betere sociaaleconomische positie'. 

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN