Kick-off Leren samenwerken in netwerken

475367 Collega's van het Centrum Meervoudige Waardecreatie in overleg en aan het werk.

Bedrijven willen graag leren van de best practices van anderen. Zo ook onze partnerbedrijven. Maar in de praktijk blijkt het ontwikkelen van effectieve kennisdelingsrelaties erg lastig.

Het HAN Lean QRM Centrum wil partners helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van deze samenwerkingsrelaties. Daarbij willen we leren wat deze relaties effectief maakt.

Tijdens deze kick-off sessie willen we geïnteresseerde partnerbedrijven rondom gelijksoortige vraagstukken zoals continu verbeteren, robotiseren en digital twinning bij elkaar brengen. Daarnaast willen we samen met de partners een gezamenlijke methodiek ontwikkelen die bijdraagt aan het effectief delen van best practices en leerervaringen.

Met deze vorm van kennisdeling streven we ernaar dat iedere partner tot nieuwe inzichten komt rond een van de centrale thema's. 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 31
Arnhem

Deelname
gratis voor partners