494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.

Vaktherapie is in beweging. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, maar ook in de ggz. Op het symposium 'Move On Up!' hoor je er alles over.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
Gratis

Wat is er zoal gaande in het lectoraat en in het werkveld? Het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen en de Master Vaktherapie van de HAN verzorgen samen een zeer divers programma, met als rode draad de drijfveer om ons vakgebied verder te brengen. Move On Up!

Voor wie?

 • Vaktherapeuten
 • Relaties uit de werkvelden van de Masteropleiding Vaktherapie en van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen
 • Docenten Vaktherapie
 • Studenten van de Master Vaktherapie
 • Familie/vrienden van onze afstudeerders van de Master Vaktherapie
 • Eventuele andere geïnteresseerden 

Aanmelden

Meld je voor 31 mei aan via de roze button bovenaan deze pagina. Wees er snel bij! Op=op!
Je kunt het totale programma bijwonen of kiezen voor alleen de lezingen of alleen de afstudeerpresentaties.

Accreditatiepunten voor Vaktherapeuten

Vaktherapeuten kunnen 5 accreditatiepunten krijgen voor deze dag.

Move on Up!

Wat zijn de actuele projecten en wat zijn de opbrengsten van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen tot nu toe? Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie en Hans Wouters, medior-onderzoeker, nemen jullie mee in de vorderingen.

Tegenstellingen in beeldende therapie

Hoe en waarom kan omgaan met tegenstellingen in beeldende therapie tot verandering leiden? Docent-onderzoeker Evelien Joosten en onderzoeker Jackie Heijman gaan in hun presentatie in op een mixed-method onderzoek vanuit het lectoraat naar het gebruik van tegenstellingen bij een groep van 32 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Wat kunnen we meenemen uit deze resultaten?

Beweging in de GGZ in beeldend perspectief

Hoe kunnen persoonlijke verhalen van cliënten een nadrukkelijkere rol gaan spelen in onze aanpak in de GGZ? Hoe kunnen we ook de kunsten daar een plek in geven? Floortje Scheepers geeft haar visie op vaktherapie en hoe passend onderzoek kan leiden tot een multidisciplinaire benadering gericht op persoonlijk herstel.

Afstudeerpresentaties

De Masteropleiding Vaktherapie is trots op de geleverde (onderzoeks)prestaties en vindt het belangrijk dat de onderzoeken zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Voor alle belangstellenden in de directe (werk)omgeving en de professionals in het bredere werkveld. Wees welkom bij de posterpresentaties van de afstudeeronderzoeken van onze masterstudenten!

 • Jitske Draijer: Het effect van Sensory Processing Music Therapy (SPMT) op de alertheidsregulatie van volwassenen met een Ernstige Meervoudige Beperking en Autismespectrumstoornis: een pilot en multiple casestudy
 • Judith ten Hacken: Muzikale improvisatie in muziektherapie voor cliënten met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking ter stimulering van intersubjectiviteit – De ontwikkeling van een micro-interventie
 • Saskia van Rijn: Perfectionisme in beeld. Een kwalitatief onderzoek naar een beeldend therapeutische interventie ter vermindering van klinisch perfectionisme bij depressie
 • Arianne de Haas: Werkzame Elementen van Beeldende Therapie bij Aanhoudende Lichamelijke Klachten
 • Katja Vullings: Pré-therapie voor jongeren met een eetstoornis: Een kwalitatieve survey naar de werkzame factoren en werkingsmechanisme van psychomotorische therapie bij jongeren met eetstoornis ter overbrugging van de wachtlijst.
 • Anne Knapen: Music Therapy and Anxiety: An Updated Meta-Analysis
 • Natacha Pirotte: Adult refugees' perspectives on mechanisms of change after a resilience-based art therapy intervention: a mixed method pilot study.
 • Kitty van de Maat: Beeldende Gezinsobservatie voor Eetstoornissen Jeugd
 • Koert van Essen: Werkzame factoren van muziektherapie bij ouderen met een depressie: een scoping review
 • Janne Bless: PMT interventies bij stressklachten van jongeren 
 • Robino van de Voorde: De ontwikkeling van een beeldend therapeutische interventie voor forensisch psychiatrisch patiënten met een persoonlijkheidsstoornis gericht op herstel van de behandelrelatie na separatie
 • Anne Schlicher: Schemamodi in de ring: Een onderzoek naar de bijdrage van boksen binnen schematherapie bij jongeren
 • Elise Manders: De melodie van de oncologie’: Een kwantitatieve studie naar de inzet van een muziektherapeutische micro-interventie bij kankerpatiënten met distress in het ziekenhuis
 • Esther Kooistra: Beleven in Muziek van therapie naar begeleiding. Een masteronderzoek over het afronden van muziektherapie bij cliënten met een ernstige meervoudige beperking en het overdragen aan de begeleiders.
 • Manon Misonne: De invloed van afstemmen/afstemming binnen improvisatie in muziektherapie op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren met een psychiatrische problematiek tussen 12 en 18 jaar: Een kwalitatieve (multiple-) case study. 

Programma 9 juni

Je kunt het totale programma bijwonen of kiezen voor alleen de lezingen of alleen de afstudeerpresentaties.

09.30 - 10.00      Inloop met koffie en thee
10.00 - 10.45  Suzanne Haeyen en Hans Wouters: 'Move on Up'
10.45 - 11.30  Evelien Joosten en Jackie Heijman: 'Tegenstellingen in beeldende therapie'
11.30 - 12.30  Lunchpauze
12.30 - 13.30 Floortje Scherpers: 'GGZ in dynamisch perspectief'       
13.30 -13.45  Gelegenheid tot vragen stellen   
14.00 - 16.00 Afstudeerpresentaties masterstudenten (posterpresentaties)
16.00-16.45 Borrel

Meer weten?

Bekijk de website van het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen of van de Masteropleiding Vaktherapie.
Voor vragen over het symposium kun je contact opnemen met het secretariaat via: lectoraat.vtps@han.nl