Bijeenkomst Versterken Sociale Kwaliteit Wijchen

236898 studenten luisteren naar wijkdocent
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Belangrijke vragen in de samenwerking rondom het versterken van sociale kwaliteit in Wijchen zijn: Hoe dragen studenten bij aan het verhogen van de Sociale Kwaliteit? Wat verstaan wij onder dit concept? Wat is de impact voor de Wijchenaar? We organiseren een bijeenkomst rondom dit thema.

Samen leren, inspireren en uitwisselen

Vanuit lab/werkplaats Wijchen werken studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan een gezond, sociaal, duurzaam, leefbaar en leuk Wijchen. Dit doen zij interprofessioneel, samen met inwoners, vrijwilligers en professionals, op het snijvlak van zorg en welzijn.

Belangrijke vragen in de samenwerking rondom het versterken van sociale kwaliteit zijn: Hoe dragen studenten bij aan het verhogen van de Sociale Kwaliteit? Wat verstaan wij onder dit concept? Wat is de impact voor de Wijchenaar?

We organiseren een bijeenkomst rondom dit thema met als doel: samen leren, inspireren en uitwisselen.

Voel je welkom

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor professionals zorg en welzijn uit Wijchen, gebiedsprofessionals, beleidsmakers van gemeenten en provincie, studenten en medewerkers van de HAN en natuurlijk de Wijchenaar zelf!

Praktische gegevens

Maandag 5 juni 2023

13.00 - 13.30 Inloop 

13.30 Plenaire opening, door Suzan de Bruijn, Academieregisseur Interprofessioneel Leren, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

14.00 - 15.30
Doorlopend: 'Parels’ in the picture: Welke voorbeelden passen bij welk thema van Sociale Kwaliteit? Door studenten en opdrachtgevers.
Daarnaast keuze uit deelsessies (max. 20 deelnemers per ronde):

a) Sociale kwaliteit en gebiedsgericht werken', door Han van Geel, wijkregisseurgemeente Zutphen en Gerrit Dijkerman, SpectrumElan
b) 'Betekenisvolle plekken in Wijchen en Sociale Kwaliteit', door Mariska Meinen-Bodewits, hoofddocent Social Work, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

15.30 Pauze

15.45 Plenaire sessie door Nicole Moorman, onderzoeker Lectoraat Versterken Sociale Kwaliteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

16.15 In gesprek!

16.45 Plenaire Wrap Up & Afsluiting

Locatie: kasteel Wijchen, Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen
Adres en route
Toegankelijkheid

Tijdens de bijeenkomst worden foto’s gemaakt voor communicatiedoeleinden. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u dat bij de aanvang van de conferentie aan ons kenbaar maken.

In samenwerking met

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de HAN, in samenwerking met: