Koburg Lunch: Kies niet altijd de beste logistieke planning!

237740 distributiecentrum
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Alle beslissingen in de praktijk zijn onderhevig aan onzekerheid, maar zelden wordt dit meegewogen in de optimalisatie van wiskundige modellen.

Deze presentatie laat de impact hiervan zien en demonstreert hoe dit kan worden meegewogen in (bestaande) besluitvorming. De inzichten zijn breed toepasbaar, maar ter illustratie wordt een logistiek planningsprobleem in de thuiszorg beschouwd. 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Over de gastspreker

Deze Koburg Lunch wordt verzorgd door Joost Berkhout. Joost is universitair docent in Analytics & Optimization aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresse ligt in de toegepaste wiskundige optimalisatie met een focus op onzekerheid.

Programma

Tijdstip Programma
12.15 uur (Digitale) inloop
12.20 uur Welkom, nieuws op het gebied van Applied Data Science en Artifial Intelligence door Stijn Hoppenbrouwers 
12.25 uur Lunchlezing door gastspreker
12.40 uur Vragen en afronding

Over de Koburg Lunches

De Koburg Lunches worden georganiseerd vanuit ASGARD, het kennisnetwerk van de HAN op het gebied van Applied Data Science en Artificial Intelligence, en gesponsord door zwaartepunt Smart Region, 
 
Elke 4e donderdag van de maand vindt de Koburg Lunch plaats, van 12.15 uur tot 13.00 uur. De netwerkbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, zowel collega's als studenten en extern geïnteresseerden zijn welkom.
 
Meer weten? Kijk op han.nl/ASGARD. Hier kun je ook de eerdere Koburg Lunches terugkijken.
Najaar '22: Data Science, AI en Logistiek
 

Vanaf november 2022 organiseren we onze lunchlezingen in sets van 3. Met dank aan het lectoraat Logistiek en Allianties zal het eerste drieluik-thema zijn: Applied Data Science, AI en Logistiek. 

  • 17 november: Artificial Intelligence voor de Logistiek - door Raymond Hoogendoorn, kijk de lezing hier terug
  • 24 november: Kies niet altijd de beste logistieke planning! (wanneer onzekerheid genegeerd wordt) - door Joost Berkhout, kijk de lezing hier terug.
  • 15 december, 12.15u: Closing the Gap - door Dennis Moeke, klik hier om direct via Teams aan te sluiten.
148143 LM Lectoraat Logistiek Data science
Meer over
 

Smart Region - Slim

Ons leven en werk wordt digitaler. In het zwaartepunt Smart Region - Slim werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van al die nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers. Samen maken we deze regio superslim.   

Smart Region vrouw met bril
Meer over
 

Lectoraat Logistiek en Allianties

Het lectoraat Logistiek en Allianties wil bijdragen aan slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen én aan het versterken van het logistieke onderwijs in de regio Gelderland. Dit doen we via innovatief, praktijkgericht logistiek onderzoek. We werken intensief samen met diverse partners.

distributiecentrum