Studiemiddag lectoraat onbegrepen gedrag, zorg en samenleving Is er gelijk in de psychische zorg?

254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit

Ken je dat? Dat iedereen anders aankijkt tegen dezelfde kwestie? De één vindt een probleem ‘overdreven’, een ander vindt het ‘te gek voor woorden’ en een derde noemt het een ‘stoornis’ of zelfs een ‘ziekte’. Tijdens deze studiemiddag gaan we opzoek: is er gelijk in de psychische zorg?

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Laan van Scheut 10
Nijmegen

Programma

In deze middag focussen we op de basis van onze kennis over en in de psychische zorg. Drie sprekers vertellen vanuit hun perspectief: dat van ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis – en gaan met elkaar in dialoog op zoek naar ‘gelijk’. In workshops werken we in kleine groepen verder met elkaar aan dit thema.

  • 12.00 – 13.00 Inloop met lunch
  • 13.00 – 14.00 Plenaire sessie
  • 14.00 – 16.30 Workshops
  • 16.30 – 17.00 Plenaire afsluiting
  • 17.00 – 18.00 Borrel
260160 studiemiddag Macht in de psychische hulpverlening. Zaal vol mensen

Voor wie?

De studiemiddag organiseren we voor professionals, ervaringsdeskundigen (in opleiding), studenten, onderzoekers, cliënten en docenten. 

De deelnamekosten zijn als volgt:

  • Studenten minor GGZ Agoog of minor Sociale Psychiatrie: Gratis
  • Studenten: €10,-
  • Alle andere deelnemers: €45,-

Let op om je aanmelding definitief te maken moet je via de han webshop een ticket kopen!

Aanmelden

Om je aan te melden voor de studiemiddag meld je je aan via het formulier én koop je een ticket in de webshop. Helaas is het niet mogelijk om dit in één formulier te doen. Als je je aanmeld via het formulier vind je hier een link naar de webshop waar je je ticket kunt kopen. Via onderstaande buttons kom je ook bij de juiste formulieren terecht! 

53265 Ivakanka en Anouk helpen bij balie open avond

In aanvraag Accreditatie

Voor de studiemiddag: Is er gelijk in de psychische zorg? worden er accreditatiepunten aangevraagd via V&V en Registerplein. Zorda het aantal accreditatiepunten bekend is dat wordt toegekend vermelden we dat op deze pagina.  

DagvoorzitterJeanne Derks

Jeanne is coördinator van de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en medeauteur van het boek “Psychische Kwetsbaarheid: belicht vanuit een sociaalpsychiatrisch perspectief.” Haar doel als opleider van SPV’ers is dat zij zich kunnen positioneren als een SPV die in staat is om vanuit meerdere perspectieven complexe zorgvragen in de gewenste richting te beïnvloeden. Hierbij maakt Jeanne o.a. gebruik van inzichten op gebied van sociale interventiekunde, methodisch werken, interprofessioneel samenwerken en praktijkgericht onderzoek. Ze zoekt naar samenwerkingsverbanden tussen opleiding, praktijk en onderzoek en brengt mensen bij elkaar

272759 Portretfoto Jeanne Derks gang Groenewoudseweg

SprekersBauke Koekkoek

Hoe komt dat een kleine groep mensen langdurig in de GGZ verzeild raakt? Hoe verklaren we dit? En welk alternatief kunnen we hiervoor bedenken? Dit is wat mij als lector bezighoudt. Patiënten die moeilijk te diagnosticeren zijn, veel complexe problemen hebben en op een afwijkende manier om hulp vragen. Hulpverleners betitelen ze vaak als 'moeilijk'. Ik wil meer weten over deze groep mensen. Wie zijn ze en wat voor problemen hebben ze? Waarom noemt men ze moeilijk en hoe komt het oordeel van de hulpverlener tot stand? Op basis van deze vragen heb ik een interventieprogramma ontwikkeld. Dit leert hulpverleners om deze patiënten te helpen.

258340 Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

Meer weten? Contact

De organisatie van de studiemiddag wordt gedaan door het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving in samenwerking met de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, de minor Sociale Psychiatrie en de ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn.

Wil je meer weten over ons of heb je een vraag over de studiemiddag? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar communicatie.amm@han.nl