Studiemiddag lectoraat onbegrepen gedrag, zorg en samenleving Is er gelijk in de psychische zorg?

254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit

Ken je dat? Dat iedereen anders aankijkt tegen dezelfde kwestie? De één vindt een probleem ‘overdreven’, een ander vindt het ‘te gek voor woorden’ en een derde noemt het een ‘stoornis’ of zelfs een ‘ziekte’. Tijdens deze studiemiddag gaan we op zoek: is er gelijk in de psychische zorg?

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN
Groenewoudseweg 1
Nijmegen

Programma

Tijdens deze middag focussen we op de basis van onze kennis in de psychische zorg. Drie sprekers vertellen vanuit hun perspectief: dat van ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis – en gaan met elkaar in dialoog op zoek naar ‘gelijk’. In workshops werken we in kleine groepen verder met elkaar aan dit thema.

  • 12.00 – 13.00 Inloop met lunch
  • 13.00 – 14.30 Plenaire sessie
  • 14.30 – 16.30 Workshops
  • 16.30 – 16.45 Plenaire afsluiting
  • 16.45 – 17.30 Borrel
260160 studiemiddag Macht in de psychische hulpverlening. Zaal vol mensen

Voor wie?

De studiemiddag organiseren we voor professionals, ervaringsdeskundigen (in opleiding), studenten, onderzoekers, cliënten en docenten. 

De deelnamekosten zijn als volgt:

  • Studenten minor GGZ Agoog of minor Sociale Psychiatrie: Gratis
  • Studenten: €10,-
  • Alle andere deelnemers: €45,-

Restitutie van de deelnamekosten is alleen mogelijk indien afmelding vóór 1 mei is ontvangen via communicatie.amm@han.nl. 

In aanvraag Accreditatie

Voor de studiemiddag: Is er gelijk in de psychische zorg? worden er accreditatiepunten aangevraagd bij V&V. Zorda het aantal accreditatiepunten bekend is dat wordt toegekend vermelden we dat op deze pagina.  

DagvoorzitterJeanne Derks

Jeanne is coördinator van de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en medeauteur van het boek “Psychische Kwetsbaarheid: belicht vanuit een sociaalpsychiatrisch perspectief.” Haar doel als opleider van SPV’ers is dat zij zich kunnen positioneren als een SPV die in staat is om vanuit meerdere perspectieven complexe zorgvragen in de gewenste richting te beïnvloeden. Hierbij maakt Jeanne o.a. gebruik van inzichten op gebied van sociale interventiekunde, methodisch werken, interprofessioneel samenwerken en praktijkgericht onderzoek. Ze zoekt naar samenwerkingsverbanden tussen opleiding, praktijk en onderzoek en brengt mensen bij elkaar

272759 Portretfoto Jeanne Derks gang Groenewoudseweg

SprekersBauke Koekkoek

Hoe komt dat een kleine groep mensen langdurig in de GGZ verzeild raakt? Hoe verklaren we dit? En welk alternatief kunnen we hiervoor bedenken? Dit is wat mij als lector bezighoudt. Patiënten die moeilijk te diagnosticeren zijn, veel complexe problemen hebben en op een afwijkende manier om hulp vragen. Hulpverleners betitelen ze vaak als 'moeilijk'. Ik wil meer weten over deze groep mensen. Wie zijn ze en wat voor problemen hebben ze? Waarom noemt men ze moeilijk en hoe komt het oordeel van de hulpverlener tot stand? Op basis van deze vragen heb ik een interventieprogramma ontwikkeld. Dit leert hulpverleners om deze patiënten te helpen.

258340 Portretfoto van lector Bauke Koekkoek uit 2019 van het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

SprekersBertine Rosink

Bertine is zelfstandig sociaal ondernemer. Met haar onderneming Birdieflies wil ze bijdragen aan het verminderen van lijden en het vergroten van de veerkracht bij mensen met psychische klaten. Pijn en lijden tonen zich als bepaalde symptomen. Met het bestrijden van de symptomen haal je de oorzaken van het lijden niet weg. De mens is een betekenisgevend wezen. Hoe kom je tot het geven van een eigen betekenis?

“Ik heb zelf aan den lijve ervaren wat het is om ten onder te gaan, maar ik wist ook weer boven te komen. Mijn interesse gaat vooral uit naar de stille kracht een stem geven en de innerlijke wijsheid naar boven brengen. Hoe kunnen pijn en lijden ingang worden tot deze eigen bron van innerlijke wijsheid?”

367523 Portretfoto Bertine Rosink

SprekersJeroen Terpstra

Dr. Jeroen Terpstra is psychiater, gepromoveerd aan het Rudolf Magnus instituut voor Neurowetenschappen en opgeleid aan het UMC Utrecht. Bedenker en ontwikkelaar van de Diagnostische Camera® en de methode Video-ondersteunde Diagnostiek en Behandeling. Hij is gespecialiseerd in Acute Psychiatrie, Ziekenhuispsychiatrie, psychofarmacologie, moeilijk verstaanbaar gedag (complexe patiënten) en agressie(beheersing). Hij is 9 jaar werkzaam geweest binnen een grote regionale GGZ Instelling als hoofd van de Acute Psychiatrie en Ziekenhuispsychiatrie.

367524 Portretfoto Jeroen Terpstra

Meer weten? Contact

De organisatie van de studiemiddag wordt gedaan door het lectoraat Onbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving in samenwerking met de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, de minor Sociale Psychiatrie en de ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn.

Wil je meer weten over ons of heb je een vraag over de studiemiddag? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar communicatie.amm@han.nl