Onderzoek Netwerkbijeenkomst 'Ervaringen met de broedplaatsmethode'

98872 Arnhem stad beeld van aardvarken en fietsen

Naar aanleiding van het rapport 'Ervaringen met de Broedplaatsmethode' organiseert HAN _University of Applied Sciences op dinsdag 20 april van 14.00 -16.30 uur een online themasessie waarin we reflecteren op de uitkomsten van dit rapport.

In de themasessie reflecteren we op de uitkomsten van het rapport 'Ervaringen met de broedplaatsmethode' en een aantal concrete verdiepingsslagen te maken rondom de (hierboven) benoemde kansen voor het overheidsbeleid van rijk én gemeenten.

Als het live kan, wordt deze bijeenkomst gehouden in het Krachtstation Kanaleneiland in Utrecht.  Als de Coronamaatregelen dat niet toestaan, wordt het een online themasessie. 

(voorlopig) Programma
14.00 uur | Opening en introductie
14.10 uur | Presentatie over het rapport door de onderzoekers en toelichting op (vier) subthema’s
14.40 uur | Verduidelijkende vragen en opmerkingen
15.00 uur | Pauze en opening van breakoutrooms per thema
15.15 uur | Discussie over vier thema’s in de breakoutrooms
16.00 uur | Plenaire terugkoppeling en slotgesprek
16.30 uur | Sluiting

Aanmelden
Meld je aan voor de bijeenkomst op 20 april bij saskia.poelen@han.nl (HAN).
(vanuit het Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties

Snelle info

Datum en tijd

Locatie