Rechten en plichten

Als je studeert aan de HAN is alles goed geregeld. Al je rechten en plichten zijn vastgelegd in het studentenstatuut. Je vindt 'm hier! Ook belangrijk: het reglement met de regels rondom jouw inschrijving voor een opleiding aan de HAN.


Statuut en regelingen 

Over het studentenstatuut

In het studentenstatuut staat in beschreven wat jij als student van de HAN mag verwachten en wat de HAN van jou verwacht. Het gaat om rechten en plichten uit allerlei wettelijke regelingen en uit regelingen die de HAN zelf heeft vastgesteld.

Denk bijvoorbeeld aan het collegegeld, de kwaliteit van het onderwijs, studiebegeleiding, de examenregeling, gedragsregels, regels op het gebied van ICT, studentenvoorzieningen, persoonsregistraties en (on)gewenste omgangsvormen.

Internationaal

We hebben ook aan onze internationale studenten gedacht en 2 varianten van het studentenstatuut en het inschrijvingsreglement gemaakt. Je vindt ze hier:

Rights and responsibilities
Rechte und Pflichten 

Opleidingsstatuten

Het algemeen deel van het Studentenstatuut geldt voor alle studenten aan de HAN. Er is ook een OpleidingsStatuut (OS). Dat vind je onder de praktische info van jouw opleiding. Een onderdeel van dit Opleidingsstatuut is de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Het Inschrijvingsreglement

In het Inschrijvingsreglement staan de belangrijkste regels rondom jouw inschrijving voor een opleiding aan de HAN. Je vindt er informatie over:  

 • Eisen aan jouw vooropleiding 
 • Regels rondom bacheloropleidingen met een numerus fixus of aanvullende eisen 
 • Toelating tot een masteropleiding 
 • Hoe werkt de studiekeuzecheck 
 • Het collegegeld: hoogte, halvering en betaling 
 • Inschrijven na een BNSA en switchen 
 • Aanmelden, inschrijven, opnieuw inschrijven 
 • Beëindigen van je inschrijving

Elke opleiding heeft zijn eigen Inschrijvingsreglement. Heb je vragen over je inschrijving? Kijk dan eerst even bij jouw opleiding op de pagina Praktische info.

Het Onderwijs- en examenreglement (OER)

Elke opleiding heeft een eigen OER: het Onderwijs- en examenreglement. Die krijg je als je aan een opleiding begint. Er staan regels en praktische info over je opleiding in. 

Neem het OER goed door voordat je aan je studie begint, zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. De regels in het OER mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde rechten van studenten.

In het OER staat onder andere informatie over het volgende:

 • Regels over fraude en onregelmatigheden
 • Inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens
 • Vorm van de tentamens
 • Termijnen waarbinnen je cijfers bekend worden gemaakt
 • Regels over studiebegeleiding
 • Bindend studieadvies
 • Verjaren van studiepunten
 • Verlenen van vrijstellingen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

Heb je vragen over je opleiding, dan kun je dus het beste als eerste een kijkje nemen in het OER van jouw opleiding.

Klacht en bezwaar

Heb je een klacht, geschil, bezwaar of beroep? Dan kun je deze indienen bij Bureau Klachten en Geschillen.