Aansluitscholen

Met sommige scholen werkt de HAN intensiever en systematischer samen: de zogenaamde Aansluitscholen. Een programma van extra activiteiten – mede-ontworpen door scholieren en studenten – zorgen voor 'aansluiting op maat'.


De HAN heeft inmiddels met 17 scholen een 'convenant Aansluitschool’. Met elk van deze scholen ontwerpen we een meerjarenplan: een programma op maat. Scholieren én studenten zijn partner en medeontwerper van dit programma. Ze zijn dus actief en mede verantwoordelijk – samen met decaan, mentoren, docenten en schooldirectie - voor doelen, inhoud en uitvoering van het programma. De HAN investeert daarbij in extra aansluitactiviteiten, zoals bijvoorbeeld ontmoetingsprogramma’s van leerlingen met studenten (oud-leerlingen van de school). 

Meer informatie?

Wil je meer weten over aansluitscholen en de activiteiten die daarbij horen? 
Neem dan contact op met Steef Woldinga:
Telefoonnummer:  06 20 96 86 78
E-mailadres: steef.woldinga@han.nl