Educatie

Zoek je een stagiair of wil je samenwerken met een student op het gebied van Educatie? Neem gerust contact op met ons.


Stagebureau 

Lerarenopleiding basisonderwijs

HAN Pabo leidt op tot moderne, flexibele en deskundige leerkrachten basisonderwijs. Heb je een stageplaats voor aankomende leraren in het basisonderwijs?

Bureau Extern 

Lerarenopleidingen tweedegraads

Wij leiden docenten op voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Biologie, Scheikunde en Natuurkunde. Heb je een stageplaats voor (een van) deze vakken in het vo of mbo, voor een aankomend docent?

Kijk voor meer informatie bij Bureau Extern.

Uit de praktijk
 

De voordelen van samen opleiden

Meehelpen met de aanwas van nieuwe leraren, dat is een mooie bijkomstigheid als je een opleidingsschool wordt. Maar wat zijn de belangrijkste voordelen? Als leraar van een opleidingsschool word je ook expert in de manier waarop leraren leren, vertelt Femke Gerritsen, programmaleider bij de Academische Opleidingsschool Oost Nederland. En je helpt mee de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.