Vacature plaatsen? Neem een student in dienst

Heb je een vacature? Overweeg dan eerst om een deeltijdstudent Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde in dienst te nemen. Dat is vaak veel goedkoper en je investeert in jong technisch talent!

elektrotechniek elektro lab

Heb je een vacature?

Via HAN Employment bereik je kandidaten die zoeken naar een baan, die past bij de deeltijdstudie die zij volgen.

Werkgevers over Werken en Leren met Energie

Neem een technische deeltijdstudent in dienst

Vind je geen geschikte werktuigbouwkundigen of elektrotechnici? Neem een student in dienst. Deze groeit in enkele jaren uit tot een volwaardig hbo-technicus.

Tekorten op de arbeidsmarkt

Uit arbeidsmarktstudies blijkt dat er veel minder technische hbo’ers afstuderen dan in de technieksector nodig zijn. In samenhang met een grote pensioengolf binnen nu en enkele jaren, leidt deze ontwikkeling tot grote krapte op de arbeidsmarkt. Er studeren jaarlijks slechts honderden elektrotechnici en werktuigbouwkundigen af, terwijl er duizenden vacatures zijn. Daarnaast zorgt de opkomst van duurzame energie voor nieuwe uitdagingen, die vragen om technici met kennis van nieuwe energietechnologie. 

Onderwijs voor zij-instromers

Om deze trend om te buigen, biedt de HAN speciale varianten van de deeltijdopleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Deelnemers kunnen kiezen tussen een tweejarig traject (associate degree) en een vierjarig traject (bachelor). Werken en Leren met Energie is gericht op mensen die pas in tweede instantie hun interesse voor techniek en duurzame energie hebben ontdekt. Mensen die, zonder een werken-en-leren-traject, geen kans hebben op een toekomst in de techniek.  

Een gepaste oplossing

De Academie Engineering en Automotive kiest bewust voor deze deeltijdvariant, omdat veel bedrijven personeel in eigen huis willen opleiden. Daarnaast is de meerderheid van de potentiële studenten al afhankelijk van een bepaald salaris. Ook blijkt dat afwisseling tussen leren en werken de beste studieresultaten oplevert voor de leeftijdsgroep (25 – 40), waar het traject op gericht is.  

Voordelen 

  • Je krijgt de gelegenheid een gemotiveerde medewerker in dienst te nemen die er veel aan gelegen is deze unieke kans goed te benutten. 
  • Jouw medewerkers op mbo-niveau groeien hiermee in een aantal jaar uit tot medewerkers op hbo-niveau. 
  • De medewerker (student) heeft al werkervaring opgedaan, is gewend aan het arbeidsritme en kan wellicht eerder opgedane kennis inbrengen in jouw bedrijf.
  • Hij kan bedrijfs- en innovatievraagstukken van jouw bedrijf (met name op het gebied van duurzame elektrische energie) meenemen naar de opleiding waar deze behandeld worden door studenten, docenten en lectoren. 

Hoe ziet het traject eruit? 

  • De medewerker (student) werkt maximaal ca. 3 dagen per week in jouw bedrijf en gaat 1 dag naar de HAN. 
  • Jij betaalt de opleidings- en salariskosten.
  • Het totale traject duurt ca. 4 jaar. Naarmate het traject vordert, stijgt het kennisniveau van de student en kan deze steeds gecompliceerdere werkzaamheden uitvoeren.
  • Na afronding ontvangt de student een hbo-diploma Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde. 

Begeleiding

We verwachten dat de medewerker vanuit het bedrijf enkele uren per week begeleid wordt door een medewerker op tenminste hbo-techniekniveau. De medewerker moet de theorie uit de lessen en de praktijk van het werk kunnen combineren en daar heeft hij een vraagbaak en klankbord voor nodig. Ook de inhoud van het werk moet natuurlijk voldoende afwisselend, leerzaam en uitdagend zijn.  

Kosten

In de regel betaalt de werkgever de studiekosten. Het collegegeld per opleiding is verschillend. Kijk op www.han.nl/kosten of op de pagina 'praktische informatie' bij de opleidingsinformatie zelf. Daar staat tegenover dat deze kosten fiscaal aftrekbaar zijn en dat jij gebruik kan maken van de Subsidieregeling Praktijkleren.  

Kosten studiematerialen: 

  • Elektrotechniek: ca. € 800,- (in de jaren erna minder) en nog mogelijke kosten voor een laptop 
  • Werktuigbouwkunde: ca. € 750,- (in de jaren erna minder) en nog mogelijke kosten voor een laptop 

Richtlijn voor salariëring

In eerste instantie zijn salarisafspraken een zaak tussen werknemer/student en werkgever. Als richtlijn stellen wij het volgende: bij aanvang van het traject voor een 3-daagse werkweek ca. € 1000,- bruto voor een starter in de betreffende sector (geen opleiding en werkervaring daarin). Oplopend tot een bedrag dat afhankelijk is van eerdere opleiding(en), ervaring en de functie van de werknemer/student.  

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Academie Engineering en Automotive