Financiële regelingen bij werken en leren

Als werkgever is het niet alleen heel fijn om medewerkers te laten studeren voor hun eigen motivatie. Als bedrijf word je van al die nieuwe kennis natuurlijk zelf ook beter. Geef een boost aan je bedrijf door het combineren van werken en leren. Vaak worden kosten gedeeltelijk vergoed, bijvoorbeeld om een deel van de verletkosten te kunnen dekken. Welke subsidieregelingen zijn er?

218707 #50euroweek briefgeld euro budget

Subsidies voor werkgevers

In 2022 kunnen werkgevers met de 'subsidieregeling voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek' € 3.750,- ontvangen.

Voorwaarde is wel dat zij een medewerker een omscholingstraject bieden naar een baan die door het UWV wordt aangemerkt als kansrijk beroep in techniek of ICT. Hierbij mag het gaan om een bestaande medewerker van de werkgever (die nog niet in de ICT of techniek werkt) of een nieuw aan te nemen medewerker. Per werkgever kunnen maximaal 6 aanvragen worden gedaan en voorwaarde is dat de werkgever zelf ook minimaal € 3.750,- besteedt aan het omscholingstraject.

Andere manieren voor tegemoetkoming studiekosten

Er zijn ook andere manieren om een tegemoetkoming in de studiekosten te regelen voor werknemers. Welke?

Via brancheverenigingen:

Via provinciale regelingen:

Via regelingen vanuit de rijksoverheid:

Subsidieregeling praktijkleren

Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het studiejaar.

STAP-budget aanvragenBlijven ontwikkelen tijdens de loopbaan

Gaat je medewerker van jouw bedrijf of organisatie een cursus, post-hbo-opleiding of training volgen bij de HAN?

Dan kan een STAP-budget worden aangevraagd van maximaal € 1.000,-. Zo kunnen je medewerkers zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan!

31727 groep studenten tijdens hoorcollege