Leren en ontwikkelen binnen Nederlandse gemeenten

512956 Twee vrouwen in gesprek in een kantoorsetting. Ze lachen en hebben een laptop en papieren.

Het leer en ontwikkel-beleid van een gemeente speelt een belangrijke rol om gemeentes en hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Maar hoe organiseren gemeenten dit beleid? Deze vraag onderzoeken we in dit project.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 juni 2023

Looptijd

6 maanden

Subsidie

A&O fonds Gemeenten

Projectleider

Jos Sanders & Derk-Jan Nijman

Aanleiding

Het A&O fonds Gemeenten heeft tot doel Nederlandse gemeenten en hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Daarom wil dit fonds in kaart brengen hoe Leren en Ontwikkelen is georganiseerd binnen Nederlandse gemeenten. Hoe organiseren gemeenten Leren en Ontwikkelen en welke thema’s worden nu en in de komende jaren belangrijk? En welke visie, uitgangspunten en doelstellingen liggen ten grondslag aan dit L&O-beleid?

Doel

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is om een valide en betrouwbaar beeld te krijgen van de manier waarop gemeenten in Nederland het interne Leren en Ontwikkelen vormgeven. Het onderzoek leidt mede tot een zo compleet mogelijk overzicht van L&O verantwoordelijken binnen de Nederlandse gemeenten.

Onderzoeksopzet

We doen een descriptief onderzoek aan de hand van een mixed-methods onderzoeksdesign. Het onderzoek bestaat uit 3 fases.  

 • Fase 1: kwalitatieve fase. In deze fase nemen we semi-gestructureerde interviews af met L&O verantwoordelijken binnen – ongeveer - 20 gemeenten.
 • Fase 2: kwantitatieve fase. Deze fase bestaat uit een brede kwantitatieve inventarisatie van de manier waarop  het leren en ontwikkelen binnen gemeenten wordt vormgegeven. Dit doen we in de vorm van een meerkeuze vragenlijst. Deze vragenlijst stellen we op naar aanleiding van de resultaten van de interviews uit fase 1.
 • Fase 3: rapportage. We beschrijven de resultaten van het onderzoek in een uitgebreide rapportage en vatten deze samen in een infographic. Ook presenteren we de resultaten tijdens een bijeenkomst.

Meer weten? Neem contact op:

Lector Jos Sanders

 • Jos.Sanders@han.nl
 • 06 50524618
 • Senior onderzoeker Derk-Jan Nijman

 • derkjan.nijman@han.nl
 • 06 55 24 07 15
 • Lectoraat
   

  Leren tijdens de Beroepsloopbaan

  De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

  groep jonge mensen rond presentatie
  Zwaartepunt
   

  Smart Region

  Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

  Smart Region vrouw met bril