234512 wijkcentrum sociaal samenwerken

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden in 2022 vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein drie online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Dit resulteerde in een online magazine waarin we onze visie op impact in sociaal werk uiteenzetten. Daarnaast is impact een

Terugblik sessie 1Online sessie 1: Maatschappelijke impact en co-creatie van beleid

Aan de hand van het project Signaleren, Bespreekbaar Maken en Doorbreken van Armoede in gemeente Lingewaard zijn we met elkaar in gesprek gegaan over impact in het sociaal domein. Na twee korte inleidingen over cocratie van beleid (als procesmodel) en impact vanuit verschillende perspectieven is SIBA kort gepresenteerd. 

Opbrengsten

253668 Twee jonge vrouwen praten, een met fiets

Terugblik sessie 2Impact in kaart brengen

In deze tweede bijeenkomst brachten we in kaart wat de belangrijkste afwegingen en methodieken voor sociale professionals en beleidsmakers zijn voor het inzichtelijk maken van impact in het sociale domein.

237720 overleg met post-its

Terugblik sessie 3Het goede doen: het samen realiseren van duurzame impact in het sociaal domein

In de afsluitende bijeenkomst is de cirkel rond gemaakt door te kijken wat dit betekent in de eigen praktijk om duurzame impact te realiseren.

 

385516 Ralph de Vaan en Lucas Muller Lima, medewerkers van ASKHAN, werken bij de balie op K33.

Achtergrond Over de sessies

Impact door co-creatie in het sociaal domein: samen het goede doen.

De onderzoekers van drie verschillende Werkplaatsen Sociaal Domein bundelen hun krachten en interesse op het onderwerp impact, cocreatief beleid en verantwoording:

  • Dr. Michelle van der Tier, programmamanager en onderzoeker, Lectoraat Sociale Integratie, Hogeschool Zuyd, Phd Student (KU, Leuven).
  • Dr. Sandra Geelhoed, Senior onderzoeker Lectoraat Organiseren van Waardig werk (HU, Utrecht).
  • Gideon Visser MSc, onderzoeker en projectleider Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (HAN, Nijmegen).
  • Nicole Moorman MSc, onderzoeker Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit (HAN, Nijmegen).

Middels drie sessies schotelen zij de deelnemers een mix bruikbare theorie, methodiek, reflectie en werkvormen voor, in combinatie met aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Werkplaatsen sociaal domein
Zuyd: https://www.wsdzuyd.nl/leerateliers/
HU: https://husite.nl/kus/
HAN: https://blog3.han.nl/werkplaatssociaaldomeinnijmegen/