studenten overleggen bij bord

Bedenk dat niet alles wat je wilt bereiken ook zal lukken. Blijf nadenken over de langere termijn.

Hoe zorg je ervoor dat we goed blijven samenwerken? 

  • Reflecteer op de samenwerking. 
  • De kartrekker, netwerkverbinder, kwartiermaker of aanjager bewaakt de structuur en het samenwerkingsproces. 
  • Stuur bij als het nodig is.   
  • Monitor de acties en actualiseer de actieplannen elk jaar.
  • Maak afspraken over hoe de samenwerking blijft voortbestaan na de projectperiode (borging). 

Hoe maak je het netwerk toekomstbestendig? 

  • Blijf het wijknetwerk ontwikkelen en innoveren. 
  • Blijf luisteren naar de (zorg)vragen en behoeften van burgers.
  • Houd contact met burgers via sleutelfiguren en ambassadeurs. 
  • Blijf nieuwsgierig en denk out-of-the box.
  • Zorg voor continuïteit en flexibiliteit.