Netwerk LOEPP Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit

308003 Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Het netwerk LOEPP (Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is een netwerk van lerarenopleiders waarin ze hun pedagogische professionaliteit onderzoeken. Regelmatig komt het netwerk bij elkaar (fysiek en/of online).

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

Juni 2019

Projectleiders

Helma Oolbekkink-Marchand (HAN) en Maaike Nap (HAN & Radboud Docenten Academie)

Achtergrond

Lerarenopleiders staan aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland (De Staat van de Lerarenopleider, 2020). Zij leiden leraren op die het verschil maken in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Daarmee heeft de lerarenopleider een grote opdracht te vervullen. Dit vraagt om gerichte  aandacht voor de professionalisering van lerarenopleiders.

Voor de meer technische, instrumentele aspecten van opleiden is er de nodige aandacht. Voor de normatieve professionalisering van lerarenopleiders is dit helaas een stuk minder het geval. De verdieping van de eigen professionele identiteit als lerarenopleider vraagt om specifieke aandacht en ruimte (‘vertraging’) die in de hectiek van alledag niet vanzelfsprekend is. Daarbij leren en werken opleiders vooral binnen hun eigen opleiding en worden inzichten en werkwijzen nog weinig gedeeld over lerarenopleidingen heen.

Dit alles vormde de aanleiding om in 2019 te starten met een serie thema bijeenkomsten waarbij lerarenopleiders van de HAN, de Radboud Universiteit en deelnemers uit het scholenveld de dialoog aangaan naar aanleiding van pedagogische sleutelteksten. Zo is het Netwerk LOEPP ontstaan.

Partners

  • Radboud docenten Academie
  • HAN Academie Educatie 

Netwerkbijeenkomsten

De volgende netwerkbijeenkomsten zijn op

  • Donderdag 30 september (15.00-1700u)

In deze bijeenkomst bespreken we de tekst Pedagogiek Over Hoop, het onmiskenbare belang van optimisme in opvoeding en onderwijs van Micha de Winter

  • Dinsdag 2 november (15.00-1700u) Thema: De pedagogische werkplek

We bespreken de tekst: 'Het failliet van onderwijs op maat: naar pedagogische werkplekken' van Jan Masschelein en Maarten Simons. Zij schrijven: Een pedagogische plek biedt geen wereld op ieders persoonlijke maat. Ze vertrekt daarom ook niet vanuit het verschil en benadrukt het ook niet. Ze ontsluit een wereld (die van de taal, de sport, de wiskunde, de natuur, de vriendschap…) op zo’n manier dat die wereld voor mij een maat begint te worden en een maat begint te geven, een maat buiten mijzelf.

  • Dinsdag 7 december (15.00-1700u) Online
  • Dinsdag 25 januari (15.00-1700u) Online

We lezen een hoofdstuk gekozen uit het boek van onderwijspedagoog Max van Manen: "Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen"- Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen (2014). Het boek biedt een verbreding, een verdieping en een verheldering van wat het betekent om met (pedagogische) tact en sensitiviteit in de klas te staan. We hebben gekozen voor het hoofdstuk 'pedagogisch tact ( zie bijlage). Via deze link verkrijg je wat achtergrond bij het boek en het werk van Max van Manen.

  • Vrijdag 11 maart (15.00-1700u)

Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan Maaike.Nap@han.nl 

Contact over het netwerk?