Netwerk LOEPP Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit

308003 Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Het netwerk LOEPP (Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is een netwerk van lerarenopleiders waarin ze hun pedagogische professionaliteit onderzoeken. Regelmatig komt het netwerk bij elkaar (fysiek en/of online).

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

Juni 2019

Projectleiders

Helma Oolbekkink-Marchand (HAN) en Maaike Nap (HAN & Radboud Docenten Academie)

Achtergrond

Lerarenopleiders staan aan de basis van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland (De Staat van de Lerarenopleider, 2020). Zij leiden leraren op die het verschil maken in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Daarmee heeft de lerarenopleider een grote opdracht te vervullen. Dit vraagt om gerichte  aandacht voor de professionalisering van lerarenopleiders.

Voor de meer technische, instrumentele aspecten van opleiden is er de nodige aandacht. Voor de normatieve professionalisering van lerarenopleiders is dit helaas een stuk minder het geval. De verdieping van de eigen professionele identiteit als lerarenopleider vraagt om specifieke aandacht en ruimte (‘vertraging’) die in de hectiek van alledag niet vanzelfsprekend is. Daarbij leren en werken opleiders vooral binnen hun eigen opleiding en worden inzichten en werkwijzen nog weinig gedeeld over lerarenopleidingen heen.

Dit alles vormde de aanleiding om in 2019 te starten met een serie thema bijeenkomsten waarbij lerarenopleiders van de HAN, de Radboud Universiteit en deelnemers uit het scholenveld de dialoog aangaan naar aanleiding van pedagogische sleutelteksten. Zo is het Netwerk LOEPP ontstaan.

Partners

  • Radboud docenten Academie
  • HAN Academie Educatie 

Netwerkbijeenkomsten

Elk jaar organiseren we een aantal netwerkbijeenkomsten. Aanmelden kan bij Maaike.nap@han.nl. Locatie: HAN, Kapittelweg 35 (lokaal wordt na aanmelding bekend gemaakt).

Contact over het netwerk?