Overzichtsstudie Leren en ontwikkelen op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt

237716 jonge mensen overleggen op kantoor

Leren en ontwikkelen zijn niet het exclusieve domein van onderwijsinstellingen. Door samen te werken met partijen buiten het onderwijs kunnen leeromgevingen worden gecreëerd waarin naast praktijk- en ervaringskennis ook vaardigheden, zoals creativiteit en ondernemerschap ontwikkeld kunnen worden.

Snelle info

Startdatum:

1 mei 2021

Looptijd:

9 maanden

Status:

In uitvoer

Subsidie:

NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)

Projectleiders:

  • Thomas Lans

Aanleiding

Het benutten van het leerpotentieel van samenwerking is niet vanzelfsprekend. De (wetenschappelijke) literatuur waarin de variëteit aan samenwerkingsvormen – afstemming, verbinden, hybridisatie of partnerschappen - wordt bestudeerd is enorm versplinterd.

Doel

Door de ontwikkeling van een analysekader en een kwalitatieve cross-casus analyse van (wetenschappelijk) gedocumenteerde praktijken wordt in deze overzichtsstudie inzichtelijk gemaakt welke samenwerkingsvormen zich manifesteren in leeromgevingen en welke potentiële bijdrage deze leveren aan leeropbrengsten van studenten.  

 

Resultaten

Deze studie geeft concrete handvatten in de vorm van condities om doelgericht en intensiever samen te werken met werkveldprofessionals. Op dit moment richt de overzichtsstudie zich specifiek op challenge-based learning.

overleg met post-its

Onze partners

  • CINOP/ECBO
Meer weten over dit project? 

Neem contact op!

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Lector Thomas Lans van het Lectoraat Kansrijk Ondernemen: thomas.lans@han.nl.

Het lectoraat Kansrijk Ondernemen

Hoe anticipeer je als ondernemer op een continue veranderende maatschappij? Welke competenties helpen ondernemers bij het zien en acteren op kansen? Ons lectoraat onderzoekt welke ondernemerscompetenties er toe doen in een steeds veranderende omgeving. En biedt handvatten voor ondernemers om kansen beter te benutten. 

koffiecorner, Overleg, samenwerken, koffie, corner, tablet, finance, economie