innovation studenten met sticky notes

Steeds meer scholen experimenteren met formatieve evaluatie. Leraren willen toetsen zó inzetten dat deze het leren stimuleren, in plaats van uitsluitend als afsluiting van een leerproces. De wens is dat leerlingen zich eigenaar gaan voelen van hun eigen ontwikkeling. Toetsen zijn daarbij een middel om (samen met de docent) van te leren en om het leren bij te sturen als dat nodig is. 

Doel

Het consortium heeft de ambitie bij te dragen aan de beantwoording van de praktijkvraag: ‘Hoe kan een programma van formatieve leeractiviteiten docenten ondersteunen om in hun onderwijs onderbouwde beslissingen te nemen over de benodigde vervolgstappen in onderwijs en leren.’ Hiervoor willen de consortiumleden hun kennis, deskundigheid en expertise inzetten. Het project sluit nauw aan bij landelijke onderwijsontwikkelingen en onderwijsbeleidsagenda’s zoals formatief evalueren, gepersonaliseerd leren en kwaliteiten van de leraar.

Onderzoek naar programma's van formatieve leeractiviteiten

Eén doel, verschillende belangen

Doelgroep

In eerste instantie is de doelgroep: leraren in het voortgezet onderwijs. Maar tijdens het project wordt al gewerkt aan vertalingen voor bijvoorbeeld studenten of leraren in primair en het beroepsonderwijs.

Kernopbrengsten

  1. Ontwerpprincipes die docenten helpen bij het maken van een programma van formatieve leeractiviteiten dat docenten aantoonbaar ondersteunt bij het nemen van beslissingen over de benodigde vervolgstappen in onderwijs en leren.
  2. Een praktische handreiking om deze combinatie van activiteiten in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk.  

    In het kader van disseminatie en doorwerking zijn er de volgende aanvullende beoogde opbrengsten:
  3. Onderwijsminor ‘formatief handelen’ voor lerarenopleidingen.
  4. Inspiratiemiddagen voor het landelijk werkveld.
  5. Colleges bij onderwijskunde HAN lerarenopleidingen en de vier educatieve masteropleidingen van de HAN.
  6. Wetenschappelijke artikelen/artikelen in vakbladen (zoals Studies in Educational Evaluation, Pedagogische Studiën, Teaching and Teacher Education, van 12 tot 18 en PrimaOnderwijs). 
  7. Presentaties en workshops op (inter)nationale onderwijscongressen (zoals EAPRIL, EARLI, ATEE, ORD en Velon).