Brains4Buildings

Brains4Buildings (B4B) is een meerjarig, multi-stakeholderprogramma gericht op het ontwikkelen van methoden om big data uit slimme meters, gebouwbeheersystemen en Internet of Things-apparaten te benutten, het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op gebruikersgedrag en lokale vraag en aanbod van energie en bespaar op de onderhoudskosten van de installatie.

binnenkant van HAN-gebouw met roltrappen

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

Januari 2021

Looptijd

4 jaar

Subsidie

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Doel van het project

B4B voegt operationele intelligentie toe aan gebouwen om de transitie naar energie-efficiëntie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van snellere en efficiëntere Machine Learning en Artificial Intelligence modellen en algoritmen. Gebouwen hebben “brains” nodig om in te spelen op gebruikersgedrag, en zelfdiagnose en zelfoptimalisatie mogelijk te maken. Onze ambitie is om schaalbare en modulaire oplossingen te ontwikkelen die 20-30% energiebesparing realiseren. De marktwaarde is groot door de impact van deze “brains” op energierekeningen, exploitatie- en onderhoudskosten en gebruikersgemak.

Het project richt zich op:

  • De ontwikkeling van controle- en besturingssystemen voor utiliteitsgebouwen die slim sturen op (1) vermindering van energieverspilling, reductie van CO2 emissies, verhoging van de inzet van lokale bronnen, ontsluiting van regelbare energieflexibiliteit en verlaging van onderhoudskosten die (2) rekening houden met gebruikersgedrag en comfort, gezondheid en welzijn van gebruikers garanderen.
  • Het testen en valideren van open-source prototypes (living labs, use-cases) zodat de marktwaarde duidelijk wordt voor bedrijven, gebouweigenaren en facility managers.
Werkpakketten
 

Smart user targeted interfaces and feedback

Binnen B4B zijn vijf werkpakketen opgesteld, waarbij de HAN zal meewerken aan werkpakket 3. Deze richt zich op de ontwikkeling van gebruikersinterfaces (voor eindgebruikers en facility managers) om een energiezuinig en gezond binnenmilieu te garanderen en om de gebruiker aan te zetten tot energie-efficiëntie en flexibiliteit.

Resultaat 5: Methodologie & data voor een gebruikersgerichte benadering in slimme gebouwbesturing.

Resultaat 6: Prototypes van gebruikersgerichte interfaces voor een gezond binnenklimaat, energie-efficiëntie en energieflexibiliteit van het gebouw.

413180 Learning & Development deeltijd, klassetting, samenwerken, brainstormen, docent, student, overleg, gesprek, 2022

Team

Wouter Sluis-Thiescheffer

lector
410725 Portretfoto lector Wouter Sluis-Thiescheffer

Mischa Corsius

onderzoeker
417932 Academie IT en Mediadesign. Portretfoto Mischa Corsius. Lectoraat Media Design.

Vera Lange

onderzoeker
417928 Portretfoto Vera Lange. It en Mediadesign. Lectoraat Media Design.

Jasper Jeurens

onderzoeker
417937 Academie IT en Mediadesign. Lectoraat Media Design. Portretfoto Jasper Jeurens.

Michel Hansma

onderzoeker
417931 Academie IT en Mediadesign. Portretfoto Michel Hansma. Lectoraat MBIS.

Meer weten over dit project?

Wouter Sluis-Thiescheffer

Mischa Corsius

Blijf op de hoogte
 

Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.

53255 Achterkant achterkant trap open avond