Project Succesvol samenwerken in wijknetwerken Tips voor een succesvol netwerk

studenten, wijkdocent en professionals samen aan het werk
 • Neem de tijd: het opzetten van een netwerk is een langdurig proces.
 • Begin klein met mensen die er echt voor willen gaan en zorg voor een goede voorbereiding.
 • Betrek burgers, de gemeente en professionals in een vroeg stadium en creëer draagvlak.
 • Kies prioriteiten vanuit een gezamenlijke ambitie van de samenwerkingspartners in het wijknetwerk.
 • Zorg voor een stip op de horizon en spreek concrete doelen af.
 • Sluit aan bij wat burgers als ‘wijk’ ervaren: een wijk van 5.000 tot 10.000 inwoners werkt het beste.
 • Houd de samenwerkingspartners betrokken en communiceer op een open en duidelijke manier.
 • Zorg voor een professionele, onafhankelijke kartrekker als verbinder.
 • Zorg voor goede ondersteuning van de kartrekker en draagvlak voor de trekkersrol.
 • Sluit aan bij de wensen en behoeften van burgers: zorg dat zij de regie blijven houden.
 • Zorg voor continuïteit: actualiseer de actieplannen elk jaar.
 • Zorg voor flexibiliteit: stuur bij als dat nodig is.