Project Succesvol ouder worden in zorg en welzijn

Studenten en docent overleggen

Zorgverleners kunnen tegen vraagstukken aanlopen rondom de werk-privé balans. Hoe kun je een kwetsbare zorgverlener het beste ondersteunen? En welke zelfmanagementvaardigheden kan hij of zij zelf inzetten? Daarover gaat dit project: Succesvol ouder worden in zorg en welzijn.

Snelle info

Projectleider:

Prof. Dr. Annet de Lange

Startdatum:

September 2020

Status:

Lopend

Looptijd:

8 maanden

Subsidie:

WZW subsidie 

Projectkenmerk:

MA1143- WZW ouder worden 

Aanleiding

In de ouderenzorg is er sprake van een toenemende werkdruk en verhoogd ziekteverzuim. Ook zijn er urgente vragen van werkgevers om voldoende zorgverleners te behouden. Hoe kunnen we de zorgverlener met vraagstukken rondom werk-privé balans het beste ondersteunen om duurzaam inzetbaar te blijven? 

Doel

De hoofddoelstelling van dit project is om via workshops/bijeenkomsten en individuele coaching:  

 • de ondersteuningsbehoeften in zelfmanagement van kwetsbare zorgverleners (met meer risico op uitval) nader in kaart te brengen;  

 • kwetsbare zorgverleners te helpen samen met human resource management een passend co-management plan op te stellen, dat de balans in belasting en belastbaarheid herstelt of bestendigt; 

 • het co-management plan te monitoren en eventueel bij te stellen over de tijd; 

 • lessons learned te vertalen in een train de trainer programma voor human resource professionals, werkzaam in de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen. 

 

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de zorgverlener met vraagstukken rondom de werk-privé balans het beste ondersteund worden om duurzaam inzetbaar te blijven? 

twee docenten vergaderen lachend

Inhoud van het project

In ons project ‘Succesvol ouder worden in zorg en welzijn’ werken we via diverse oefeningen aan bewustwording van de eigen regie (zie box 1 voor meer uitleg). En aan de versterking van het zelfmanagement van betrokken zorgverleners. De werkgever krijgt bovendien inzicht in de behoeften van de zorgverlener via de betrokken human resource professional. En herkent hierdoor de signalen beter bij zorgverleners die dreigen uit te vallen. De werkgever heeft kennis over mogelijkheden om preventief met zorgverleners in gesprek te gaan. 

Box 1 Definitie Zelfmanagement op het werk

Zelfmanagement op het werk betekent dat een zorgverlener (De Lange, 2020):

Doelgroep

De doelgroep van dit project bestaat uit zorgverleners, die problemen ervaren met werk-privé vraagstukken. Emoeite ervaren om de balans tussen belasting en belastbaarheid te realiseren. Zoals zorgverleners die ook mantelzorgtaken hebben of extra werkdruk voelen door maatschappelijke ontwikkelingen.  

Groepen zorgverleners krijgen inzicht in:  

 • de problemen die ze ervaren en de ondersteuningsbehoeften;  

 • het gewenste zelfmanagement en de werk-privé balans; 

 • wat nodig is om de gewenste werk-privé balans te bereiken door zelfmanagement en vanuit ondersteuning door de werkgever.  

Bovendien krijgt de werkgever inzicht in

 • de randvoorwaarden waar ze rekening mee moeten houden om een gericht ondersteuningsplan te implementeren; 

 • een draaiboek van een actieplan per groep zorgverleners voor HR-medewerkers, zodat de interventie wordt geborgd; 

 • passende ondersteuning voor zorgverleners en kennisontwikkeling over succesvol ouder worden op HR-niveau. 

 

HR-medewerkers krijgen een draaiboek van het interventie programma, zodat ze deze opnieuw kunnen implementeren.

Uit eerder onderzoek bleek dat organisaties betekenisvolle bundels van HRM-interventies kunnen aanbieden om zorgverleners duurzaam inzetbaar te houden (De Lange et al., 2015; Pak et al., 2019; zie Tabel 1), namelijk: 

 

 1. HRM-praktijken gericht op ontwikkeling (ofwel loopbaanbeleid), zoals training en promotie. Ozo zorgverleners met mantelzorgtaken te helpen hogere niveaus van functioneren te behalen en door te blijven ontwikkelen. 

 1. HRM-praktijken gericht op behoud van werkvermogen, zoals baanveiligheid en flexibele werktijden (ofwel arbeidsomstandighedenbeleid). Waardoor werkenden in staat gesteld worden hun huidig niveau van functioneren te behouden. 

 1. HRM-praktijken gericht op ontzien van zorgverleners via het beschermen of sparen van zorgverleners met mantelzorgtaken (door demotie of taakverlichting). Deze HRM-praktijken helpen overbelaste zorgverleners met mantelzorgtaken om goed te functioneren op lagere niveaus wanneer behoud of herstel niet langer mogelijk is. 

 1. HRM-beleid gericht op het benutten van de bestaande ervaring, kennis en kunde van zorgverleners. Zoals horizontale baanverandering of taakverrijking. En het gebruiken van nog niet eerder gebruikte kennis en vaardigheden van de verpleegkundige via het starten van een tweede loopbaan. 

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van het WZW en de leden: IcareVilenteNorschotenInsula Dei. 

Resultaten

Het project levert een op maat gemaakt co-management plan op. Daarin krijgt de zorgverlener concrete handvatten om vraagstukken rondom de werk-privé balans op te lossen via zelfmanagementvaardigheden en ondersteuning vanuit HR. Denk daarbij aan extra trainingen en aangepaste roosters. Het project levert een draaiboek op voor HR-professionals in de ouderenzorg. Om zo ook in de toekomst de succesvol ouder worden interventie te kunnen implementeren.

Achtergrond

Door een behoeftepeiling onder zorgverleners en literatuuronderzoek werd duidelijk dat er nog relatief weinig empirisch onderzoek was gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van kwetsbare zorgverleners met risico op uitval (Detaille, De Lange, Engels, 2019; De Lange, 2020). En dat de praktische vraag naar een zelfmanagement versterkende interventie hoog was. De vraag die centraal staat is hoe de kwetsbare zorgverlener het beste ondersteund kan worden. Dit vanuit het eigen zelfmanagement én vanuit de werkgever, met behulp van Human Resource Praktijken of interventies.

Meer weten? Neem contact op met:

Lector Annet de Lange

 • Lectoraat.hrm@han.nl
 • Publicaties

  • De Lange, A. H. (2020). Succesvol ouder worden op het werk? Positief psychologische perspectieven op zelfmanagement op het werk. Gedrag en Organisatie, 33, no. 3, pp. 184-208.
  • De Lange, A. H., Schalk, R., Van der Heijden, B. I. J. M. (2020). Hoofdstuk 22: Succesvol ouder worden en duurzame inzetbaarheid op het werk. In: W. B. Schaufeli, A. Bakker (Eds.), De Psychologie van Arbeid en Gezondheid (pp. 413-433), 4e editie. Bohn Stafleu van Loghum.
  • Detaille, S., De Lange, A. H. , Engels, J. Pijnappels, M., Hutting, N., Osagie, E., Reig-Botella, A. (in press; 2020). Supporting double duty caregiving and quality of health in an ageing society. Frontiers of Psychology.
  • Pak, K., Kooij, D. T. A. M., De Lange, A. H., van den Heuvel, S., & Van Veldhoven, M. J. P. M. (2020). The influence of human resource practices on perceived work ability and the preferred retirement age: A latent growth modelling approach. Human Resource Management Journal, 29 (3), 336-352 doi:10.1111/1748-8583.12304.
  237736 overlegsituatie
  Lectoraat
   

  Human Resource Management

  Als lectoraat richten we ons op de centrale vraag: hoe houden we mensen langer en gezond aan het werk? Wij gaan na welke HRM-instrumenten doelmatig en kosteneffectief zijn voor een specifieke organisatie. En zetten onze expertise hiervoor in.

  Telefoons internationaal
  Zwaartepunt
   

  Health

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  Blijf op de hoogte

  Abonneer op onze nieuwsbrief

  Voor actuele en betrouwbare kennis rondom de zwaartepunten, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen van de gang van zaken.

  246703 Stockfoto thuiswerken laptop, hrm, human resource management