collega's in gesprek op kantoor

Binnen dit project verkennen de projectpartners HAN, Gemeente Nijmegen, Stadt Moers en Stadt Duisburg tezamen met relevante stakeholders de basis voor een Euregionale skills based arbeidsmarkt. Het is een project binnen het Kaderproject People to People INTERREG VA Deutschland-Nederland.

Snelle info

Projectconsortium

  • HAN University of Applied Sciences - Leadpartner
  • Gemeente Nijmegen
  • Stadt Duisburg
  • Stadt Moers

Projectlooptijd

1 november 2020 - 30 juni 2021

Projectbudget

€49.652,--

Contactpersoon

Dhr. Jos Sanders

Aanleiding van het project

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Banen veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Technologische ontwikkeling en digitalisering zorgen ervoor dat banen - vooral in het lagere en middensegment - onder druk komen te staan. Daarnaast kunnen groeiende sectoren zoals de ICT, zorg en techniek moeilijk geschikt personeel vinden. Onvoorziene situaties zoals de huidige Corona-crisis zetten de arbeidsmarkt nog verder onder druk, ook voor de toekomst. 

Euregionale skills based arbeidsmarkt

Binnen het project ‘Pilot Skillshub Euregio’ verkennen de projectpartners HAN University of Applied Sciences, de Gemeente Nijmegen, de Stadt Moers en de Stadt Duisburg tezamen met relevante stakeholders de basis voor een Euregionale skills based arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is nu nog vrijwel uitsluitend gebaseerd op diploma’s en beroepen als ordeningsprincipe. Daarmee worden transities veelal bemoeilijkt en/of vertraagd en blijft de arbeidsmarkt minder ‘inclusief’ dan we zouden wensen. 

Eerste aftrap

Dit project is een eerste aftrap en zet de focus op de beroepsvelden zorg, bouw, infra en installatie. Diploma-erkenning is en blijft overigens een wezenlijk onderdeel van het arbeidsmarktverkeer, óók in een skills gebaseerde arbeidsmarkt. De stap naar een meer op skills gebaseerde arbeidsmarkt impliceert dus niet een einde aan het diploma als ordeningsprincipe voor de arbeidsmarkt. Wel een einde aan het diploma als énige ordeningsprincipe. 

Contact

Financiële ondersteuning

Het project 'Pilot Skillshub Euregio' wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, de Euregio Rijn-Waal en de Provincie Gelderland financieel ondersteund.

ZwaartepuntSmart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Smart Region om een maandelijkse update te ontvangen.