oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we twee nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

2 richtlijnen

Richtlijn Eenzaamheid

Hierin vind je: 

  • onderbouwde adviezen over het vroegtijdig en correct signaleren van risicofactoren en verschillende vormen van eenzaamheid bij ouderen;
  • inzicht in de mogelijkheden van preventie en interventie (waaronder e-health) door wijkverpleegkundigen zelf;
  • een inventarisatie van criteria voor verwijzing naar andere zorg- en hulpverleners.

Belangrijkste aanbeveling in de richtlijn: Praat met je cliënt die lijdt aan eenzaamheid, maar verwacht niet dat je daarmee de cliënt minder eenzaam maakt. De beroepsvereniging V&VN zal de ontwikkelde richtlijn naar verwachting eind 2020 autoriseren.

Richtlijn Palliatieve zorg thuis

In de Handreiking Palliatieve Zorg thuis vind je 4 modules met adviezen op het gebied van:

  • versterken van eigen regie van patiënten en naasten;
  • herkennen van de palliatieve fase en indicatiestelling;
  • proactieve zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht;
  • competenties van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

Andere interessante projecten