Resultaten

In het kader van het KRAKE-project pakken de betrokken projectpartners gezamenlijk met minimaal 40 pilotdorpen deze problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als doel: behoud respectievelijk het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd centraal.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis