Coronavirus COVID19 artist impression

De hulpvraag voor onderzoek naar het 1e lijns COVID-19 portaal kwam vanuit de zorgprofessionals van Leefstijlcentrum Wijchen Gezond, één van de Spark Centres van de HAN. 

Aanleiding voor deze vraag was de relatief onbekende COVID-19 problematiek van herstellende patiënten die terugkeren naar hun dagelijkse leven. Na klinisch ontslag of verwijzing door de huisarts ervaren paramedici in de eerste lijn de uitdaging de juiste, persoonsgerichte revalidatiezorg te bieden voor deze nieuwe en zeer diverse doelgroep. Daarom is het belangrijk dat de betrokken zorgprofessionals, overwegend paramedici, snel en efficiënt data, kennis en ervaringen delen.

Revalidatiezorg

In dit project worden op basis van actieonderzoek data, kennis en ervaringen met betrekking tot eerstelijns COVID-19 revalidatiezorg verzameld. Het resultaat is een concept van een COVID-19 portaal. In lijn met een recent ontwikkeld CVA-portaal, beoogt het COVID-19 portaal een totaaloverzicht van de revalidatie van elke individuele patiënt. Technisch gezien komt dit tot stand door middel van een directe verbinding van het portaal met de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) van de betrokken disciplines. Informatie uit de EPD’s kan dan worden ingezien door alle bij de patiënt betrokken zorgprofessionals. 

Studenten begroeten elkaar met elleboog. Mondkapjes op. Covid19. Corona

Zorgproces

 Een belangrijk projectonderdeel voor deelnemende zorgprofessionals is het selecteren van de te delen informatie in het portaal. Informatie dus die relevant is voor een geïntegreerd en efficiënt zorgproces van COVID-19 revalidanten. Dit vergt een sterk persoonsgericht (vraaggericht) perspectief van de zorgprofessionals. Op basis van een selectie van te delen informatie kunnen vervolgens de betreffende gegevens in de EPD’s worden opgehaald en in het portaal worden ingezien door de zorgprofessionals. Het portaal vormt daardoor een rijke bron van gezondheids- en zorgdata met betrekking tot COVID-19.    

Het project is onderdeel van het COVID-19 programma