Afstuderen, graduation ceremony

In samenwerking met de driehoek is het geluk om succesfactoren van afstudeertrajecten te ontwerpen waarmee we waarde creëren voor het bedrijfsleven, studenten, onderwijs en onderzoek.

  • Veel input vanuit student, opleiding en werkveld uit de eerste werkconferentie.  
  • Verkenningsonderzoek naar de communicatie tussen bedrijfscoaches en de opleiding. 
  • Overzicht van waardes die studenten, opleidingen en bedrijven koppelen aan afstudeertrajecten. Zie video hieronder.

toegevoegde waarde afstudeertrajecten