Een studiekeuze maken is geen gemakkelijke opgave. Daarmee kan jij alle hulp goed gebruiken. Vandaar dat we in deze column ook de beste studiekeuzetips behandelen. Dit zijn de studiekeuzetips die wij de afgelopen tijd het meest aan jongeren hebben gegeven.

Achtergrond

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door lectoraten van drie hogescholen in een mooie samenwerking; het lectoraat Human Communication Development maakt hier ook deel van uit.   

Laatste hobbel

Bedrijven en instellingen wensen regelmatig andere producten en resultaten dan een adviesrapportage. Opleidingen vragen zich steeds vaker af of een afstudeeronderzoek wel een goede toetsing is van de eindkwalificaties van een beroepsopleiding. En studenten ervaren het afstuderen regelmatig als een laatste hobbel die ze moeten nemen.  

Daarom is het goed om te kijken naar: 

  • welke waardes betrokken partijen graag zouden zien in afstudeerprojecten
  • welke succesfactoren leiden tot grotere waardes
  • hoe de afstudeertrajecten het beste ingericht kunnen worden.

subsidie

De subsidie voor dit onderzoek is verstrekt door het NRO. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek -en beleid en onderzoek- te verbeteren.