verzameling voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende

Doel van dit project is het verbeteren van de eiwitinname van thuiswonende ouderen. Hiervoor moeten ouderen geïnformeerd worden over het belang van een eiwitrijke voeding. Inmiddels zijn de volgende resultaten bekend om dit doel te bereiken:

handreikingen, posters, website en science days

  • Nutritionsciencedays (oktober 2019): presentatie door Joost Linschooten: The ConsuBETERstudy. Mainbarriersandcommunicationchallenges in promotion of proteinconsumption in community-dwellingseniors3 qualitative studies.  
  • Handreiking maaltijdaanbieders 
  • Website eiwitwijs.com   
  • Whitepaper  
  • Poster/presentatie ESPEN