Project

Samen leren voor gezond gewicht

Docent zit bij studenten aan tafel en is aan het woord.

GGD Rivierenland, de gemeentes en onderzoekers van de HAN leren in dit project samen voor en over een gezond gewicht. Zij ontwikkelen een integraal plan voor het bevorderen van een gezond gewicht, dat wordt gedragen door de lokale gemeenschap.

Snelle info

Status

Afgerond

Start

2018

Looptijd

4 jaar

Subsidie

ZonMW

Aanleiding van het project

In regio Rivierenland wonen veel mensen met overgewicht. De GGD en de gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe doen al veel om overgewicht te voorkomen. Zij ervaren hierbij twee problemen: hoe ontwikkel je activiteiten op maat per gemeente? En hoe betrek je de lokale gemeenschap om het benodigde draagvlak en eigenaarschap te krijgen?

Doel van het project

Het doel is succesvolle interventies in de wijk ontwikkelen die gezond gewicht stimuleren. En dat alles afgestemd op de situatie per gemeente en gedragen door professionals en inwoners.
Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland gaat op zoek naar antwoorden. In de eerste fase leerde het samenwerkingsverband hoe ze in co-creatie met inwoners en professionals voor iedere gemeente een goed plan Gezond Gewicht kunnen ontwerpen. Deze plannen zijn inmiddels opgeleverd. In de volgende fase helpt het samenwerkingsverband de lokale werkgroepen met uitvoering, evaluatie en monitoring.

Resultaten

Praat plaat ZonMW

Partners

De samenwerkende partijen zijn GGD Gelderland-Zuid, gemeenten Culemborg, Tiel, Maasdriel en West Betuwe, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI, HAN University of Applied Sciences, Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen (WSDAN), RIVM en lokale partners zoals welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg, diëtisten, gezondheidsadviesbureaus en inwoners uit iedere gemeente.

De projectorganisatie heeft de vorm van een learning community. Kern van de community zijn vier lokale werkgroepen met daarin de lokale professionals en inwoners. Deze werkgroepen hebben veel ruimte gekregen om het lokale project zelf vorm te geven en zijn hierdoor intrinsiek gemotiveerd om het project te laten slagen.

Er zijn lokale duo’s gevormd (GGD-gezondheidsmakelaars en welzijnswerkers) die het proces binnen de werkgroepen begeleiden. Beide hebben een andere expertise en een ander netwerk, wat zorgt voor een brede kijk en mooie samensmelting van kwaliteiten.

Dit project is een van de 6 projecten die mogelijk worden gemaakt met subsidie van ZonMw vanuit de call ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’.

Contact over dit project?

Karen Lips

  • Karen.Lips@han.nl