oudere dame gebruikt een tablet met een woningcommunicatiesysteem waardoor ze langer zelfstandig kan blijven wonen

Huidige technologische innovaties kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen en ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Maar dan moeten deze innovaties wel aansluiten op de behoeften van ouderen met beginnende dementie. 

Doel

Het doel van dit project is om een interactieve leefomgeving te ontwikkelen om ouderen met beginnende dementie te ondersteunen en te stimuleren met het behoud van het dag- en nachtritme, waardoor men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Door middel van projecties, licht- en geluidssignalen worden ouderen ondersteund bij verschillende activiteiten in huis. Denk aan op tijd opstaan, eten en drinken en het op tijd naar bed gaan. De Interactieve Woonkamer past zich aan en anticipeert op de gebruiker waardoor er een veilige en comfortabel leefomgeving wordt gecreëerd.  

De Interactieve Woonkamer is een onderdeel van Empathisch Wonen

Innovaties voor ouderen

Het project De Interactieve Woonkamer ontwikkelt zo’n interactieve leefomgeving. Het project richt zich op gebouw gebonden onderdelen en de integratie van verschillende technologische innovaties tot een woonomgeving die meedenkt met de bewoner met dementie. Zo wordt niet alleen het functioneren van de bewoner gestimuleerd en ondersteund, maar ook de (mantel)zorger. De interactieve omgeving levert een bijdrage aan het langer zelfstandig wonen van ouderen met dementie. Daarmee levert het project een bijdrage aan de Empathische Woning.

Het project De Interactieve Woonkamer is onderdeel van Living Lab de Empathische Woning.