Vereniging van Oud Medewerkenden

416686 vereniging van oudmedewerkers, compilatiefoto, header

Werkte je bij de HAN en ben je inmiddels met pensioen? Word dan lid van de VOM! Onze vereniging organiseert allerlei activiteiten, zoals lezingen, excursies en bijeenkomsten. Ook onderhouden we het contact met de HAN en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Doelen van de VOM

De Vereniging van Oud-Medewerkenden (VOM) heeft een aantal doelen. Om te beginnen wil de vereniging de contacten tussen gepensioneerde HAN-collega's onderling en met de Hogeschool bevorderen. Daarnaast wil de VOM een bijdrage leveren aan een actief en betrokken leven. Dit na een vaak lang en druk bestaan ​​als medewerker van de HAN en de voorlopers hiervan.

Alle faculteiten/academies van de HAN zijn vertegenwoordigd onder de VOM-leden. Dus ben je met pensioen en wil je leuk contact houden met andere gepensioneerde HAN-medewerkers? Word dan lid van de VOM!


 

Ben je al lid?
 

Direct naar het ledenportaal

Als lid ben je van harte welkom binnen ons ledenportaal: een beveiligde omgeving waar je contact legt met andere oud HAN-medewerkers. Ook lees je er alles over activiteiten en bijeenkomsten.

 

Telefoons internationaal

Onze vereniging en het bestuur

604b6b30-fb68-11ee-ad02-26b7157855de zeven VOM-bestuursleden in restaurant aan ronde tafel

Het bestuur bestaat uit zeven personen.
Van links naar rechts:

 • Chris van den Eijnden, voorzitter
 • Jacqueline Veltman
 • Niek de Bruijn, secretaris
 • Ada van Arkel
 • Miriam de Groot
 • Ad Sanders
 • Ron Schmitz, penningmeester

 

Het bestuur legt verantwoording af aan de leden in de jaarlijkse ledenvergadering in februari.

Hoofdtaak van het bestuur is de ontwikkeling, voorbereiding en organisatie van een jaarlijks VOM-programma Algemeen met een divers aanbod van activiteiten. Actieve en betrokken leden geven samen met het bestuur invulling en uitvoering aan de activiteiten.

Naast dit programma bestaat er een VOM-programma Kringen en Groepen. De kringen richten zich op bepaalde thema's en organiseren zelfstandig evenementen. Wel is er altijd een bestuurslid als contactpersoon toegevoegd. Tenslotte zijn er nog groepen die zich op specifieke activiteiten richten. Ook bij de groepen is een contactpersoon vanuit het bestuur toegevoegd. Het gaat hierbij om zingen, wandelen, koken, lezen en bridgen.

Zie hieronder bij 'Activiteiten 2024' voor actuele informatie.

In 2024 viert de VOM haar 30-jarig bestaan 

Activiteiten 2024

De activiteiten die de vereniging organiseert, worden ondergebracht in het VOM-programma Algemeen of in het VOM-programma Kringen en Groepen. Het Programma Algemeen biedt activiteiten die voor alle leden bedoeld zijn. Het Programma Kringen en Groepen richt zich op specifieke thema's en activiteiten die toegankelijk zijn voor de leden die zich voor een bepaalde kring of groep hebben aangemeld.

Lidmaatschap

Je kunt lid worden als je je actieve dienst bij de HAN hebt beëindigd door bijvoorbeeld pensionering, VUT of FPU. Ook werknemers die enige tijd voor hun pensioen bij een andere werkgever gewerkt hebben, kunnen onder voorwaarden lid worden. Elk lid kan ook één persoon voordragen als buitengewoon lid. Je partner bijvoorbeeld, of iemand anders die dicht bij je staat. De contributie voor het VOM-lidmaatschap 2023 is € 12,50. Je ontvangt na aanmelding inloggegevens voor het ledenportaal via de mail.

Opzeggen van het lidmaatschap kan bij het secretariaat. Er is geen opzeggingstermijn, maar eenmaal betaalde contributie voor een verenigingsjaar wordt niet gerestitueerd. Het lidmaatschap loopt dan door tot het einde van het jaar.

Privacy

Onderstaand kun je het privacybeleid van de VOM inzien.

Meer weten of aanmelden?

SECRETARIAAT VOM - Niek de Bruijn

 • vom.han@gmail.com
 • Postadres

  VOM
  t.a.v. Niek de Bruijn
  Postbus 6960
  6503 GL Nijmegen

  Geef bij aanmelding de volgende gegevens door aan het secretariaat (gebruik bij voorkeur het aanmeldformulier dat je vindt onder de rose knop boven aan de pagina):

  Roepnaam
  Voorletters
  Naam
  Adres
  Telefoonnummer (liefst ook 06-nr)
  Geboortejaar
  Onderdeel/academie van de HAN waar je gewerkt hebt
  Datum van pensionering of andere daarmee vergelijkbare gebeurtenis

  Na aanmelding ontvang je een bevestiging en toegang tot het ledenportaal (besloten deel van de VOM-website).