Een inclusieve HAN

We willen graag dat alle medewerkers en studenten zich thuis voelen bij de HAN. We geloven dan ook dat diversiteit ons onderwijs, onderzoek en organisatie verrijkt. Iedereen verdient gelijke kansen.

Inclusion

Hoe we daaraan werken? Bijvoorbeeld door ons Gender Equality Plan. Daarnaast stellen we onszelf het doel om in het kader van de Wet Banenafspraak 100 nieuwe structurele participatiewetbanen te creeëren.

Gendergelijkheid
 

Gender Equality Plan

Een veilige en inclusieve hogeschool zijn, dat doe je niet zomaar. Dat lukt alleen als medewerkers, studenten en werkgever hiervoor samen moeite doen. Eén van de onderdelen van inclusie is gendergelijkheid. In ons Gender Equality Plan omschrijven we wat we doen om gendergelijkheid en genderbalans te bevorderen. In het plan hebben we ook aandacht voor andere gendergerelateerde vraagstukken. 

CE-Innovation_workspace_2021_MHF5919, overleg, brainstorm, post its, studenten, klaslokala
Extra ondersteuning bij werk
 

Wet Banenafspraak

De HAN wil een werkgever zijn die niemand uitsluit van werk én de talenten van elke werknemer gebruikt. Zo'n inclusieve werkgever willen we ook zijn voor mensen die graag willen werken en daarbij extra ondersteuning nodig hebben. Een groot deel van hen valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het doel van deze wet is dat iedereen als volwaardig burger kan meedoen en bijdragen aan de maatschappij.

Engels, coaching
Participatiewet 

Ons doel: 100 nieuwe structurele banen

De HAN heeft zichzelf als doel gesteld de komende jaren minimaal 100 structurele nieuwe participatiewetbanen te realiseren. We richten ons daarbij niet alleen op laag- of ongeschoold werk maar proberen juist op mbo- en hbo-niveau functies te creëren, zo dicht mogelijk tegen het onderwijs aan.

Waar vind ik deze vacatures?

De HAN-vacatures die onder de Participatiewet vallen vind je op de sites van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN) en het Werkgeverservicepunt Arnhem (WSP Arnhem).

Meer informatie?

Val je onder de doelgroep en wil je graag bij de HAN werken? Neem dan contact op met de consulenten van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen of het Werkgeverservicepunt Arnhem.