Taalcursussen NT2

Je woont in Nederland en je wilt inburgeren. Bij het HAN-Talencentrum kun je de Nederlandse taal leren ter voorbereiding op het Staatsexamen, programma II. Wij richten ons daarbij op hogeropgeleide cursisten die minimaal de middelbare school hebben afgerond op een niveau dat vergelijkbaar is met havo.

NT2, anderstaligen in de klas

Het HAN-Talencentrum heeft het Blik op Werk keurmerk. Dat betekent dat je voor het betalen van de cursus een lening kunt aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je krijgt geen geld op je bankrekening. DUO betaalt jouw facturen voor de cursus en het examen rechtstreeks aan het HAN-Talencentrum. Ben je asielmigrant? Of vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan kun je ook lenen. Maar je hoeft niets terug te betalen, als je op tijd je diploma hebt. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Let op!
Je kunt jouw DUO-lening gebruiken voor de bekostiging van cursussen Nederlands totdat je het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 hebt afgelegd.