45c49f08-0cf2-11ee-88a0-02565807075b Kapittelweg 33 Nijmegen Ergotherapie studeren hbo opleiding uitleencentrum hulpmiddel

Ontwikkelingsgericht

We kiezen voor ontwikkelingsgericht leren en werken. Dat betekent dat we responsief willen zijn, naar onze omgeving en naar onze studenten: het leerproces van de student staat centraal en de student is daarvan zelf de regisseur. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid en verbinden leren en onderzoeken. Beroeps- en persoonlijke ontwikkeling gaan zo hand in hand en krijgen vorm en impact in de regio.

Interprofessioneel leren en werken

Wij zijn er voor beroepsbeoefenaren in opleiding en voor de uitvoerende beroepsbeoefenaren in onze regio. Samen werken we aan een leven lang ontwikkelen. We leren in en met de praktijk en met studenten en professionals uit andere vakgebieden. Zo bouwen we aan een gemeenschap van innovatieve en betrokken professionals met de expertise waar de samenleving nu om vraagt.