Onze uitdagingen 2022-2025

Al ons onderwijs en onderzoek doen we samen met partners in onze regio. We gaan voor nog meer waardevolle en duurzame verbindingen.

109963 fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Onderwijs

 • Onderwijs ontwikkelen op ‘Preventie & leefstijl’ en ‘Ouderen & chronisch zieken’.
 • Verkennen van een gezamenlijke propedeuse.
 • Minoren nog beter laten aansluiten bij het APS-profiel.
 • Gezamenlijke afstudeermodule ‘Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn (PZW)’ vervolmaken.
 • Doorontwikkelen reflectief en betrokken wereldburgerschap en flexibilisering van het onderwijs.
 • Ontwikkeling van interprofessioneel ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO).
 • Gezamenlijke interprofessionele casuïstieken.
 • Labs & Werkplaatsen doorontwikkelen.
 • Doorontwikkeling van zorgtechnologie in onderwijs (iXperium) en onderzoek.

We gaan verbouwen! De hele B-vleugel gaat op de schop. B0 wordt het kloppende interprofessionele hart van onze academie.

Onderzoek

 • Verlenging van 2 APS-lectoraten en de start van een nieuw lectoraat ‘digitale transformatie in de revalidatiezorg’ (met de Sint Maartenskliniek).
 • Onderzoeksprogramma ontwikkelen op interprofessionele vraagstukken, in ieder geval op het thema ‘kwetsbare ouderen’.
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van adaptieve expertise. In de Labs en Werkplaatsen en binnen de context van het interprofessionele multi-level onderwijs Mondzorgkunde – Tandheelkunde (Adapt@work).

Studentbegeleiding

Gesprek over studentwelzijn binnen APS aan de hand van het studentenwelzijnswiel en oriëntatie op de introductie van nieuwe studenten.

Onze academie heeft en geeft mooie perspectieven, waarin het studentenwelzijn een belangrijke plek verdient. Wij zien bijvoorbeeld graag een 'Eerste 100 dagen'-programma voor nieuwe studenten om studiesucces te bevorderen.

Onze organisatie

 • Blijvend inhoudelijk professionaliseren op onze focusthema’s en de HAN-doelen, zoals wereldburgerschap en digi- en datavaardigheid.
 • Doorontwikkeling van de organisatie(structuur) en het werken in resultaatgerichte teams, met de focus op de masters en onderzoek.
 • Doorontwikkeling van de academiecultuur van leren & ontwikkelen (ontwikkelingsgericht werken).
 • Leiderschapsontwikkeling met de focus op verdere teamvorming MT APS en leiderschapsontwikkeling hoofddocenten.

Door interdisciplinair samen te werken aan preventie en leefstijl kunnen mensen langer thuis wonen, voorkomen we opnames en worden zorgkosten bespaard.

Meer informatie over onze uitdagingen vind je in ons academieplan! Download de publieksversie hieronder.

30476 Twee vrouwenhanden typen op het toetsenbord van haar laptop.
draw-cta-title