Op koers met de HAN

Voor de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen zijn slimme, schone en sociale oplossingen nodig. Hoe draagt APS hier aan bij? Zo werken wij... aan de HAN-doelen:

32007 balans oefening overgooien

WERELDBURGERSCHAP

Zelfsturing en reflectie in ontwikkelingsgericht leren, werken aan maatschappelijke vraagstukken en structurele aandacht voor internationalisering en interculturele kennis en vaardigheden.

439845 Animatie betrokken wereldburgers

DATA- EN DIGIVAARDIG

Zorgtechnologie in het iXperium, aandacht voor technologische transformaties in onderwijs en onderzoek (o.a. met VR) en voor attitudevorming t.o.v. technologie. Nieuw lectoraat 'Digitale transformatie in de revalidatiezorg'.

439846 Animatie digi en datavaardige proefssionals

DUURZAME VERBINDINGEN

Een stevig relatienetwerk via het CoE Sneller Herstel, via onze lectoraten en stages. Verbindingen met grote zorg- en onderzoeksinstellingen o.a. via het lokale preventieakkoord (GGiB) en Kennis- en Innovatieagenda.

439847 Animatie duurzame verbindingen

FLEXIBILISERING ONDERWIJS

Studentroutes met keuze in vorm, inhoud en tempo, leerwegonafhankelijke masters, programmatisch toetsen in bachelors en doorontwikkelen van (betekenisvol!) hybride onderwijs.

439848 Animatie flexibel onderwijs

AFSTEMMEN LLO MET DE REGIO

Een stevig relatienetwerk via het CoE Sneller Herstel, via onze lectoraten en stages. Verbindingen met grote zorg- en onderzoeksinstellingen o.a. via het lokale preventieakkoord (GGiB) en Kennis- en Innovatieagenda.

439849 Animatie leven lang ontwikkelen

LEVEN LANG VERBONDEN MET DE HAN

Bloeiende alumniverenigingen, alumniprogramma's per beroepsgroep, traineeships na afstuderen, Student als Partner.

439850 Animatie leven lang verbonden