Revalidatie

Ook binnen revalidatie is meer aandacht nodig voor zelfregie, zelfmanagement, veerkracht en positieve gezondheid. Dit vraagt om een transitie naar meer revalidatie in de eigen omgeving. Als paramedisch professional stel je samen met de cliënt (en mantelzorger) de hulpvraag vast. Belangrijk daarbij: welke winst kunnen we behalen? Welk ‘verlies’ in functioneren en participeren accepteren we?

31843 student stelt rolstoel in

Als paramedicus kun je omgaan met de complexiteit van cliëntproblemen en met de organisatie van zorg hieromheen. Je werkt interprofessioneel samen in zorgketens, helpt cliënten actiever participeren in de eigen omgeving en voorkomt zo te lange trajecten in een (poli-)klinische omgeving.

De moderne revalidatie gaat van klinisch/poliklinisch naar de mensen thuis en veerkracht van patiënten zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen.

UITDAGING 1

We gaan in de revalidatie meer gebruik maken van technologie, zoals VR, sensoren, begeleiding op afstand, etc. Hierbij werken we samen met anderen die expertise hebben op het gebied van zorgtechnologie, waaronder het iXperium en andere lectoraten.

UITDAGING 2

We besteden meer aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn om persoonlijke doelen te bespreken om de cliënt en zijn mantelzorger te coachen in het (revalidatie)traject.