Ouderen en chronisch zieken

Ouderen en chronisch zieken krijgen steeds meer zelf de regie in handen. Zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent dat we cliënten veel meer moeten coachen en met hen samen moeten werken om doelen te bereiken.

e4b7fc50-0cec-11ee-af12-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- man legt hand op hand student

Er komen steeds meer chronisch zieken en ouderen met een paramedische hulpvraag. Dat vraagt om geïntegreerde zorg(ketens) en dus veel samenwerking. Maar gezondheid- en welzijnsprofessionals werken nu nog onvoldoende samen, deels door de marktwerking in de eerste lijn. Ook is er door de huidige monodisciplinaire oriëntatie onvoldoende aandacht voor de complexiteit van de problemen van ouderen en chronisch zieken en hun echte levenswensen. Hierdoor komt de kwaliteit van zorg in de knel.

Ouderen en chronisch zieken krijgen steeds meer zelf de regie in handen. Zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat betekent dat we cliënten veel meer moeten coachen en met hen samen moeten werken om doelen te bereiken.

We moeten gaan denken vanuit complexe maatschappelijke problemen en opleiden vanuit actuele beroepsthema's."

UITDAGING 1

Persoonsgericht werken, interprofessioneel binnen en buiten de academie samen met de cliënt en zijn sociale netwerk.

UITDAGING 2

Kiezen voor een benadering vanuit de eigen regie van de cliënt. Hierbij betrekken we netwerken van ouderen, chronisch zieken en ervaringsdeskundigen.