Leefstijl en preventie

Eigenlijk weet iedereen hoe belangrijk je leefstijl is voor je gezondheid. Hoe belangrijk het is om gezond te eten bijvoorbeeld. En dat je veel beter kunt voorkomen dan genezen. Toch is hiervoor nog weinig aandacht in de zorgpraktijk en in het onderwijs. Het is cruciaal dat die aandacht er wel komt. Zo verkleinen we gezondheidsverschillen, leven mensen langer in goede gezondheid en kunnen ze betekenisvol mee blijven doen.

hoofd student scherp achter groente en fruit op tafel

En heel belangrijk: zo blijft de zorg betaalbaar. Hiervoor is wel nodig dat we echt integraal kijken naar gezondheid én het bekostigingssysteem veranderen. De huidige ‘monodisciplinaire focus’ is niet houdbaar.

Leefstijl komt nog weinig voor in onze curricula. Laten we de leefstijlcoach integreren in onze APS-opleidingen."

UITDAGING 1

We richten preventie ook op populaties: in achterstandswijken en op groepen met een lage sociaaleconomische status. En op doelgroepen, zoals ouderen. We motiveren cliënten om te blijven participeren.

UITDAGING 2

We proberen samen met andere partijen de omgeving van cliënten te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door partnerschappen aan te gaan met welzijnswerk, gemeenten, woningbouwverenigingen, etc.

Het is voor ons een maatschappelijke uitdaging om de burger te verleiden om een gezond leven te leiden."