Integraal werken in de wijk

Gezond zijn, je goed voelen en mee kunnen doen, daarvoor is meer nodig dan het diagnosticeren van een specifieke aandoening en de behandeling daarvan. Integraal werken betekent zorgen voor één gezamenlijk plan met andere ondersteuners en zorgverleners. Vooral bij meervoudige problematiek en bij kwetsbare doelgroepen is dit belangrijk en wordt er nu nog te veel langs elkaar heen gewerkt.

2491bf80-0cef-11ee-99b1-02565807075b studenten en professionals in overleg

Professionals werken multidisciplinair met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af, dát is waar we naartoe willen. Daarbij hoort ook dat mensen zorg dicht bij huis krijgen en waar het kan zelf de regie nemen.

Dit is een flinke uitdaging: van aanbod- naar vraaggestuurd werken en van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Een transitie die ook nodig is om de zorg betaalbaar te houden.

Docenten: wees een rolmodel ten aanzien van integraal werken in de wijk en beloon studenten die interprofessioneel samenwerken.

UITDAGING 1

Betekenisvolle doelen stellen, samen met de cliënt: uitgaan van zijn mogelijkheden van zelfredzaamheid (netwerk stimuleren) en van zijn participatiewens.

UITDAGING 2

Gezamenlijk onderwijs met andere disciplines: interprofessioneel leren rond positieve gezondheid, regie en participatie. En een gezamenlijke body of knowledge and skills vaststellen.

We moeten onze studenten voor een deel opleiden tot een brede gezondheidswerker en voor een ander deel tot specifiek paramedicus, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut. Een gezamenlijke body of knowledge is noodzakelijk om elkaar te begrijpen.