Post-hbo Motiverende Gespreksvoering (basis)

32673 vrouw met gele trui lacht tijdens gesprek
Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

De opleiding start17 april 2023

In de basistraining Motiverende Gespreksvoering (MGV) bij de HAN leer je hoe je gedragsverandering tot stand brengt. Je oefent je vaardigheden tijdens de training, maar ook in je werksituatie met cliënten.

In het kort

  2,5 dagenDuurNOG ENKELE PLAATSEN Start: 17-04-2023, vervolg: 08-05-2023 en 03-07-2023, lestijden: 9.30-17.30 uur
  36 uurStudiebelasting
  17,5 uurContacturen18,5 uur zelfstudie
  JaAccreditatie28 punten (Kwaliteitshuis Fysiotherapie), 30 punten (Chronisch Zorgnet), 28 punten (SKJ), 16 punten (Kwaliteitsregister Stoppen met roken), 36 registerpunten (Registerplein), in aanvraag: ADAP, V&V en ABAN, op verzoek (per mail): VSR, NAPA, SKB-E
  € 850,-Kosten€ 750,- leden NVD, DCN, VBVD, CODIE, EADV, EN en FOOD

Voor wie

 • Artsen
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Praktijkondersteuners
 • Maatschappelijk werkers
 • Jeugdzorgwerkers 

Training gespreksvoering

Volg de training Motiverende Gespreksvoering
Gedragsverandering is meestal een langzaam en moeizaam proces. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de cliënt belemmeren. Met de trainingMotiverende Gespreksvoering krijgen jij en je cliënt meer grip op dit proces. Je gaat doelgericht in gesprek om de eigen motivatie en bereidheid tot verandering van de cliënt te versterken. Je verbetert de effectiviteit van je persoonlijk handelen door op gerichte wijze in gesprek te gaan over gedragsverandering. Samen met je cliënten, respectvol, met compassie en vraaggestuurd.

Toepassing in eigen praktijk
Volg je de training gespreksvoering bij de HAN, dan weet je zeker dat je aan de slag gaat met Motiverende Gespreksvoering zoals het bedoeld is en bewezen effectief blijkt. Toepassing in eigen praktijk is altijd onderdeel van de training. Je voert gesprekken met cliënten. Op de laatste dag analyseer je deze gesprekken met de trainer en medecursisten. Met een meetinstrument/checklist beoordeel je je vaardigheden in Motiverende Gespreksvoering. Kortom, je brengt het geleerde direct in praktijk.

Deskundige en ervaren trainers
Onze trainers hebben ruime ervaring met MGV en bij voorkeur ook met het werkveld van de cursisten. Trainers die lid zijn van MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) komen regelmatig bijeen om kennis uit te wisselen, te trainen en nieuwe onderzoeken te bespreken. Onze trainers organiseren jaarlijks een intervisiedag. Zo blijven zij voortdurend in ontwikkeling en op de hoogte van de laatste inzichten.

Toelating

 • Je werkt in de gezondheidszorg.
 • Je begeleidt cliënten.
 • Je denkt en werkt op hbo-niveau.
 • Je hebt een passieve beheersing van het Engels (lezen en verstaan).
 • Je kunt voor de praktijkopdracht audio-opnamen maken van gesprekken met cliënten.

Cursist aan het woord

Marjolein Bense, diëtist Gelderse Vallei

"Patiënten verlaten nu anders de spreekkamer, en geven aan zich gehoord te voelen."

507045 Testimonial Marjolein Bensen basiscusus Motiverende Gespreksvoering

Programma

De training Motiverende Gespreksvoering (basis) bestaat uit een mix van theorie, inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties en oefeningen. Daarnaast is er veel aandacht voor praktische vaardigheden.

Onderwerpen

 • Motivatie: wat motiveert je en hoe komt motivatie tot stand?
 • Motiverende Gespreksvoering: definitie, spirit en discrepantie met je huidige werkwijze.
 • De 4 processen: verbinden, focussen, ontlokken, plannen.
 • Stages of change: gedragsverklaringsmodel, fasering, herkenning.
 • Basistechnieken: open vragen, bevestigen, samenvatten, reflectief luisteren.
 • Het geven van informatie en advies.
 • Focussen in gesprek, diverse vormen.
 • Ambivalentie exploreren.
 • Verandertaal en behoudtaal: uitnodigen tot en versterken van verandertaal.
 • Omgaan met wrijving, weerstand.
 • Meetinstrument/checklist voor het beoordelen van gesprekken.

Competenties

 • Theoretische en conceptuele achtergrond van Motiverende Gespreksvoering.
 • Attitude, basistechnieken en specifieke gespreksvaardigheden.
 • Beoordeling eigen vaardigheden rondom Motiverende Gespreksvoering.

Werkwijze

 • Je voert gesprekken met cliënten. Op de laatste dag analyseer je deze gesprekken met de trainer en medecursisten. Met een meetinstrument/checklist beoordeel je je vaardigheden in Motiverende Gespreksvoering.

Toetsing

 • Bovenstaande beoordeling geldt als afsluitende toets.
 • 100% aanwezigheid

Resultaat

 • Certificaat. Bij volledige participatie en minimaal een voldoende voor de toets ontvang je een certificaat, gebaseerd op de contacturen, het bestuderen van literatuur en trainen van vaardigheden in eigen praktijk. Het aantal accreditatiepunten varieert per accrediterende instantie
 • Bewijs van deelname. Bij onvoldoende participatie en/of een onvoldoende voor de toets ontvang je een bewijs van deelname met het aantal studiebelastinguren (niet geaccrediteerd) gebaseerd op de gevolgde contacturen.

Toelichting op de kosten

 • Inclusief (digitaal) studiemateriaal, koffie/thee en lunch.
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum.
 • Betaling in maximaal 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 24 extra. 
 • Leden van een relevante beroepsvereniging ontvangen korting. Vermeld in het aanmeldformulier naam en lidmaatschapsnummer van de beroepsvereniging in het opmerkingenveld. 
 • Ben je aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Vermeld dan in het aanmeldformulier 'aangesloten bij CZN' in het opmerkingenveld. 

StudiekostenVraag het STAP-budget aan!

Schrijf je je in voor basistraining Motiverende Gespreksvoering? Dan kun je vanaf een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het is een subsidie van de overheid waarmee je je kunt blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten. Let op: STAP-budget aanvragen kan alleen in het tijdsvak waarin je opleiding begint en na ontvangst van een specifiek aanmeldbewijs via ons. Let op: de algemene voorwaarden blijven gelden, ook als het budget niet wordt toegekend. 

31727 groep studenten tijdens hoorcollege

Door wie

Coördinatie

 • Melissa Zevenhoven

Trainers

 • Corine Vernooij
 • Clementine Wentink
 • Chantal Koppens-Donkers

Samenwerking

De training is ontwikkeld door mensen in het werkveld en wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Stichting Voedingscentrum Nederland;
 • ZonMw;
 • Diabetes and Nutrition Organization (DNO).

Projectgroep
Deze training wordt actueel gehouden en aangepast door een projectgroep bestaande uit:

 • Corine Vernooij, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, freelance docent/trainer bij Corine Vernooij, Mens & Motivatie;
 • Clementine Wentink, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, diëtist Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch;
 • Melissa Zevenhoven, docent Voeding en Diëtetiek, projectleider, Academie Paramedische Studies, HAN University of Applied Sciences.

Ontwikkeling van training
De training is ontwikkeld door mw. C.J.E. Aarsen en mw. drs. F.J.M. Spikmans, Stichting Voedingscentrum Nederland met behulp van de klankbordgroep:

 • Dhr. R. Bes, MI-trainer/adviseur, Stichting Centre for Motivation & Change, Postbus 1200 CA Hilversum, www.motivationalinterview.nl;
 • Dhr . prof.dr.ir. J. Brug, hoogleraar Determinanten van de Volksgezondheid, Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, hoogleraar Voedingsgedrag, Capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting, Universiteit Maastricht;
 • Dhr. drs. M.E. Havinga, docent Communicatie en stage, Hanzehogeschool Groningen, Voeding & Diëtetiek/Food and Business;
 • Mw. M.E. Linden-Wouters, docent Communicatie en voorlichtingskunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Voeding & diëtetiek;
 • Mw. J. Murris, diëtist, Amsterdam Thuiszorg, regio Zuid-Oost;
 • Mw. C. Vernooij, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, freelance docent/trainer bij Corine Vernooij, Mens & Motivatie.

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 1030

Nieuwsgierig?

Je wilt werk maken van je carrière. Een stap zetten, bijvoorbeeld door je te verdiepen. Daar heb je iets voor nodig; een korte cursus, een intensieve training of een specifiek post-hbo traject.  Bij de post-hbo leertrajecten in het paramedisch domein profiteer je van actuele kennis uit de praktijk. Dit doen we door mer bedrijven en organisaties uit de regio praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een boost voor jouw ontwikkeling!

306801 HBO studenten houden projectoverleg met laptop buiten bij de kantine van groenewoudseweg