Cursus Testleider PPMO

Er is geen omschrijving beschikbaar
Meld je aan
Startdatum in overleg
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum in overleg

Het doel van de HAN SENECA cursus Testleider PPMO is inzicht te geven in de belastbaarheid van de medewerker en in de ontwikkeling van de belastbaarheid in de toekomst. De cursus is vooral geschikt voor medewerkers bij de brandweer.

In het kort

  3 dagenDuur
  21 uur in totaalStudiebelasting
  7 uur per weekStudiebelasting
  mbo+Niveau
  DeeltijdVariant

Na deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Alle PPMO-testen volgens het vastgestelde testprotocol uit te voeren
 • De uitvoering en resultaten van de testen door de deelnemers op een integere en objectieve manier te beoordelen
 • De testresultaten op een adequate wijze aan de verantwoordelijke keuringsinstantie te rapporteren.

Deze 3 taken moet een testleider PPMO minimaal uit kunnen voeren, rekening houdend met de eisen op het gebied van validiteit en betrouwbaarheid.
 

Programma Testleider PPMO

De cursus bestaat uit 3 dagen. In de ochtendsessies zal de nadruk liggen op de theorie die bij het testen van belang is. De middagsessies zullen met name praktijkgericht zijn.

Dagdeel 1: Ontstaan van PPMO

 • Algemene kennis maatschappelijke gezondheidsontwikkelingen Brandweer.
 • Basistheorie over fitheid, fysiek presteren, inzetbaarheid en determinanten 'belasting' en 'belastbaarheid' in de context van de brandweer.
 • Informatie omtrent wet en regelgeving omtrent keuringen.
 • PPMO Brandweer algemeen.

Resultaat: de deelnemer heeft een algemeen beeld van het PPMO en het belang hiervan voor repressief brandweerpersoneel.

Dagdeel 2: Functionele testen PPMO Brandweer

 • Doorlopen van de testen/procedures, inclusief ervaring opdoen met de testen.
 • De redenen van de verschillende componenten in de PPMO zullen worden uitgelegd.

Resultaat; de deelnemer kent de protocollen van de functionele testen en heeft de testen persoonlijk ondergaan.

Dagdeel 3: Testen/procedures bespreken

 • Validiteit en betrouwbaarheid.
 • Analyseren en rapporteren testresultaten.

Resultaat: de deelnemer is in staat de resultaten van de testen zelfstandig te analyseren en kan deze analyse op een duidelijke manier terugkoppelen aan de testdeelnemer en keuringsarts.

Dagdeel 4: Practicum

 • Zelfstandig uitvoeren van de testen bij de medecursisten.
 • Nadruk op de baan als geheel.

Resultaat: de deelnemer is in staat de testen zelfstandig en volgens het voorgeschreven protocol uit te voeren en de resultaten van de test op een juiste wijze te administreren en communiceren met de betreffende keuringsinstantie.
 

Dagdeel 5: Gedragsveranderingsmodellen

 • Gedragsveranderingsmodellen en de gevolgen van de determinanten 'belasting' en 'belastbaarheid' (effecten van biologische en cognitieve factoren op het prestatievermogen), waarbij een relatie wordt gelegd met de signaal- en biometrische testen van het PPMO.
 • Praktische handvatten om individuen te motiveren en bewegen hun fitheid te behouden of te versterken

Resultaat: de deelnemer heeft inzicht in de consequenties van de leefstijl op korte en lange termijn en kent strategieën om gedragsverandering te faciliteren en is in staat de testdeelnemer op een motiverende wijze te begeleiden tijdens de functionele testen.
 

Dagdeel 6: Herhaling van zelfstandig uitvoeren testen

 • Herhaling van zelfstandig uitvoeren van de testen bij de medecursisten.

Resultaat: de deelnemer is in staat de testen zelfstandig en volgens het voorgeschreven protocol uit te voeren en de resultaten van de test op een juiste wijze te administreren en communiceren met de betreffende keuringsinstantie
 

Objectief handelen als rode draad van de cursus

Naast de genoemde inhoudelijke thema's loopt het onderwerp 'objectief handelen' als een rode draad door de cursus. Bij dit onderwerp ligt de nadruk op de verantwoordelijkheden die de deelnemers in hun rol als testleider PPMO hebben.

Deelnemers aan de brandbestrijdingstest en traplooptest worden getest op fysieke fitheid, zodat zij hun werk veilig en verantwoord kunnen uitvoeren.

De resultaten van de test dienen dan ook op een onbevooroordeelde ('unbiased') wijze tot stand te komen. Een eenduidige, consciëntieuze en integere afname van de test leidt tot een zo hoog mogelijke sensitiviteit (deelnemers met een positief testresultaat zijn voldoende fit om hun taken veilig en verantwoord uit te voeren) en specificiteit (deelnemers met een negatief testresultaat zijn onvoldoende fit om hun taken veilig en verantwoord uit te voeren) van de test.
 

Reflectie en discussie

In ons programma bieden wij voldoende ruimte voor reflectie en discussie met betrekking tot het PPMO en daaraan gerelateerde onderwerpen.

 Afmelden 
Wilt u de inschrijving voor deze cursus annuleren? Dat kan tot twee weken van tevoren kosteloos. Hierna worden er kosten in rekening gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van hoe ver van tevoren u afmeldt.

Snel antwoord

Vragen over de opleiding?
Stel je vraag aan HAN Deeltijdstudies. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 17.00 uur

Liever bellen?

Bellen: 026 - 369 1300