Module Synthetiseren en Karakteriseren van Moleculen

Meld je aan
Startdatum in overleg
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum in overleg

In de cursus Synthetiseren en karakteriseren van moleculen voer je 'biobased' natuurwetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van organische en polymeerchemie. De cursus zoomt in op de combinatie van het maken én meten van actieve componenten en biopolymeren.

In het kort

  1 jaarDuur
  20 uur per weekStudiebelasting
  12 uurContacturen
  hboNiveau
  € 3750,-Kosten

Je werkt in praktijkopdrachten aan de synthese van feromonen en de synthese van polymeren uit biomassa monomeren. De cursus zoomt in op de combinatie van het maken én meten van actieve componenten en biopolymeren.

De theorievakken die de praktijk ondersteunen zijn

 • Alifatische organische chemie;
 • Organische chemie van polymeren; 
 • Polymeerfysica;
 • Analytische technieken.

Verder staan ondersteunende vakken zoals wiskunde en natuurkunde op het programma.

Naast theorie en practicum zijn er werkplekopdrachten. De uitwerkingen van de werkplekopdrachten worden in een portfolio bij elkaar gebracht. De cursus wordt afgesloten met een assessment van het portfolio.

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van organische en polymeerchemie. Na de cursus ben je in staat een gestructureerde opzet van jouw onderzoek te maken en er een rapport over te schrijven. Verder heb je inzicht verkregen in werkstromen in jouw werkomgeving, zoals chemicaliënbeheer.

Voor wie

 • Laboranten met een hlo-propedeuse
 • Laboranten met een mlo-diploma én de juiste basiskennis chemie, die zich willen verdiepen en verder ontwikkelen in organische en polymeerchemie
 • Geïnteresseerden met een havo-, vwo- of mbo-diploma, die het juiste voortraject gevolgd hebben. Zie Instroomtraject voor de mogelijkheden.
   

Instroomtraject
Wanneer je een hlo-propedeuse hebt gehaald, kun je direct instromen in deze cursus. Voor anderen bieden we een instroomtraject aan om kennis en vaardigheden op het juiste startniveau te brengen. Het instroomtraject bestaat uit 2 onderdelen:

 1. E-learning cursus “Basiskennis Chemie”
 2. Training “Basispracticum laboratoriumvaardigheden”

Afhankelijk van jouw vooropleiding kun je vrijstelling krijgen voor 1 van beide onderdelen. Professionals met een mlo-diploma in de chemie hebben bijvoorbeeld voldoende praktische vaardigheden en kunnen volstaan met onderdeel 1.

Programma

Inhoud
Het programma van de module bestaat uit theorie, praktijk en werkplekopdrachten.

Theorievakken

Organische chemie

 • Alifatische organische chemie: ruimtelijke structuur, chemische en fysisch-chemische eigenschappen;
 • Reacties van de functionele groepen: reactiviteit (en non-reactiviteit), Reactiemechanismen;
 • Toxische eigenschappen;
 • Veiligheidsaspecten.
   

Kinetiek

 • Rekenen aan eenvoudige reacties;
 • Invloed van de temperatuur op de reactie;
 • Invloed van een katalysator op de reactie;
 • Inzicht in eenvoudige reactiemechanismen.
   

Organische chemie van polymeren

 • Radicaal polymerisatie;
 • Ionische en kationische polymerisatie;
 • Condensatie polymerisatie;
 • Kinetiek.
   

Polymeerkunde

 • Analysemethodes zoals GPC, IR, RAMAN;
 • Eindgroepanalyse, TLC, DSC,TGA;
 • Moleculaire opbouw;
 • Glastoestand en glas-rubber overgang;
 • Semi-kristallijne polymeren;
 • Rubbertoestand en vloeibare toestand;
   

Stromingsleer

 • Wisselstroom;
 • Vloeistofstroom.
   

Wiskunde

 • Differentiaalrekening;
 • Integraalrekening;
 • Onderzoek van grafieken;
 • Complexe getallen;
 • Differentiaal vergelijkingen;
 • Matrices.
   

Natuurkunde

 • Elektrostatisch veld;
 • Elektromagnetisch veld.

Spectrum interpretatie

 • Interpretatie van 25 IR en NMR spectra.

Praktijkopdrachten

 • Vanuit biomassa worden monomeren en polymeren gesynthetiseerd: biobased products;
 • Synthese van feromonen.

Werkplekopdrachten
Onderzoek doen naar het kwaliteitszorgsysteem van het bedrijf waar je werkt. Wanneer je geen relevante werkplek hebt, krijg je andere opdrachten.
 

Werkwijze

Toetsing

 • De theorievakken worden met een schriftelijke toets afgesloten;
 • De praktijkopdrachten worden met een presentatie en/of een verslag afgesloten;
 • De werkplekopdrachten worden met een mondeling assessment afgesloten.
   

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500

Nieuwsgierig?

Analist op het lab of een kei op het gebied van Life Sciences en Chemie. Met de HAN geef je jouw carrière een positieve impuls en kun je verder groeien in jouw vakgebied.  Bekijk het uitgebreide aanbod op het gebied van Life Sciences & Chemie, variërend van een enkele studiedag of meerdaagse (post hbo-)cursussen.