Module Synthetiseren en karakteriseren van moleculen

Meld je aan
Startdatum in overleg
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum

Startdatum in overleg

In de cursus Synthetiseren en karakteriseren van moleculen gaat u synthetische organische chemie moleculen maken én meten. Het zijn actieve componenten of polymeren met een biobased achtergrond.

In het kort

  1 jaarDuur
  20 uur per weekStudiebelasting
  12 uurContacturen
  hboNiveau
  € 3750,-Kosten

In deze cursus voert u “biobased” natuurwetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van organische en polymeerchemie. U werkt in praktijkopdrachten aan de synthese van feromonen en de synthese van polymeren uit biomassa monomeren. De cursus zoomt in op de combinatie van het maken én meten van actieve componenten en biopolymeren.

De theorievakken die de praktijk ondersteunen zijn alifatische organische chemie, organische chemie van polymeren, polymeerfysica en analytische technieken. Verder staan ondersteunende vakken zoals wiskunde en natuurkunde op het programma. Naast theorie en practicum zijn er werkplekopdrachten. De uitwerkingen van de werkplekopdrachten worden in een portfolio bij elkaar gebracht. De cursus wordt afgesloten met een assessment van het portfolio.

Als u deze cursus hebt afgerond, hebt u kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van organische en polymeerchemie. U bent in staat een gestructureerde opzet van uw onderzoek te maken en een rapport te schrijven over het onderzoek. Verder hebt u inzicht verkregen in werkstromen op uw werkplek zoals chemicaliënbeheer.

Voor wie

 • Laboranten met een hlo-propedeuse
 • Laboranten met een mlo-diploma én de juiste basiskennis chemie, die zich willen verdiepen en verder ontwikkelen in organische en polymeerchemie
 • Geïnteresseerden met een havo, vwo of mbo-diploma, die het juiste voortraject gevolgd hebben. Zie instroomtraject voor de mogelijkheden.
   

Instroomtraject
Indien u een propedeuse heeft gehaald, kunt u direct instromen in deze cursus. Voor anderen bieden we een instroomtraject aan om uw kennis en vaardigheden op het juiste niveau te brengen. Het instroomtraject bestaat uit twee onderdelen:

 1. e-learning cursus “Basiskennis Chemie”
 2. training “Basispracticum laboratoriumvaardigheden”

Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u vrijstelling krijgen voor een van beide onderdelen. Professionals met een mlo-diploma in de chemie hebben bijvoorbeeld voldoende praktische vaardigheden en kunnen volstaan met onderdeel 1.

Programma

Inhoud
Het programma van de module bestaat uit theorie, praktijk en werkplekopdrachten.

Theorievakken

Organische chemie

 • Alifatische organische chemie: ruimtelijke structuur, chemische en fysisch-chemische eigenschappen
 • Reacties van de functionele groepen: reactiviteit (en non-reactiviteit), Reactiemechanismen
 • Toxische eigenschappen
 • Veiligheidsaspecten
   

Kinetiek

 • Rekenen aan eenvoudige reacties
 • Invloed van de temperatuur op de reactie
 • Invloed van een katalysator op de reactie
 • Inzicht in eenvoudige reactiemechanismen
   

Organische chemie van polymeren

 • Radicaal polymerisatie
 • Ionische en kationische polymerisatie
 • Condensatie polymerisatie
 • Kinetiek
   

Polymeerkunde

 • Analysemethodes zoals GPC, IR, RAMAN
 • Eindgroepanalyse, TLC, DSC,TGA
 • Moleculaire opbouw
 • Glastoestand en glas-rubber overgang
 • Semi-kristallijne polymeren
 • Rubbertoestand en vloeibare toestand
   

Stromingsleer

 • Wisselstroom
 • Vloeistofstroom
   

Wiskunde

 • Differentiaalrekening
 • Integraalrekening 
 • Onderzoek van grafieken
 • Complexe getallen
 • Differentiaal vergelijkingen
 • Matrices
   

Natuurkunde

 • Elektrostatisch veld
 • Elektromagnetisch veld

Spectrum interpretatie

 • Interpretatie van 25 IR en NMR spectra

Praktijkopdrachten

 • Vanuit biomassa worden monomeren en polymeren gesynthetiseerd: biobased products
 • Synthese van feromonen

Werkplekopdrachten
Onderzoek doen naar het kwaliteitszorgsysteem van het bedrijf waar u werkt. Als u niet beschikt over een relevante werkplek krijgt u andere opdrachten.
 

Werkwijze

Toetsing

 • De theorievakken worden met een schriftelijke toets afgesloten
 • De praktijkopdrachten worden met een presentatie en/of een verslag afgesloten
 • De werkplekopdrachten worden met een mondeling assessment afgesloten
   

Direct contact

Vragen over de opleiding? Stel je vraag aan het HAN VoorlichtingsCentrum. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 09:00 tot 16:30 uur
Schoolvakanties: 09:00 tot 14:00 uur

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500

Nieuwsgierig?

Analist op het lab of een kei op het gebied van Life Sciences en Chemie. Dankzij de HAN geef je jouw carrière een positieve impuls en kun je verder groeien binnen je vakgebied.