Cursus Instrumentele Analyse van Micro- en Macrocomponenten

Meld je aan
Startdatum in overleg
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum in overleg

In deze praktijkgerichte cursus Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten leer je hoe je componenten in biologische monsters analyseert met behulp van instrumentele technieken. Je gaat kennismaken met de raakvlakken tussen de organische en analytische chemie.

Module Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten

In het kort

  1 jaarDuur
  20 uur per weekStudiebelasting
  12 uurContacturen
  hboNiveau
  € 3750,-Kosten

In deze cursus voer je toegepast onderzoek in de Bioanalyse uit.
In het opleidingsprogramma staan 2 opdrachten centraal:

 1. Synthese van een aromatische component en de analyse van de producten met analytisch chemie;
 2. Het onderzoeken van levensmiddelen op elementen en biomoleculen. 

In de eerste opdracht maak je kennis met de raakvlakken tussen organische en analytische chemie en in de tweede opdracht staan kwaliteit en veiligheid centraal. Je gaat analyseren met HPLC, GC, GC-MS, AAS en elektrochemische technieken. 

In het theoretische deel van de cursus worden aromatische chemie, instrumentele analytische technieken en statistiek behandeld. De statistiek pas je toe op de onderzoeksresultaten van de opdrachten en je gaat aan de slag met methodeontwikkeling en kwaliteitsborging. Je leert ook hoe je de onderzoeksresultaten in een presentatie en in een adviesrapport kunt weergeven.

Naast de theorie en de praktijkopdrachten zijn er werkplekopdrachten. De uitwerkingen hiervan breng je bijeen in een portfolio. De cursus wordt afgesloten met een assessment van het portfolio.

Voor wie

 • Laboranten met een hlo-propedeuse;
 • Laboranten met een mlo-diploma én de juiste basiskennis chemie, die zich willen verdiepen en verder ontwikkelen in instrumentele analytische chemie;
 • Geïnteresseerden met een havo-, vwo- of mbo-diploma, die het juiste voortraject gevolgd hebben. Zie Instroomtraject voor de mogelijkheden.

Programma

Instroomtraject
Met een hlo-propedeuse kun je direct instromen in deze hbo-module. Voor anderen hebben we een instroomtraject waarmee we jouw kennis en vaardigheden op het juiste niveau brengen. Dit instroomtraject bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Een e-learningcursus Basiskennis Chemie;
 2. Training Basispracticum laboratoriumvaardigheden.

Afhankelijk van jouw vooropleiding kun je mogelijk vrijstelling krijgen voor 1 van beide onderdelen. Professionals met een mlo-diploma in de chemie hebben bijvoorbeeld al voldoende praktische vaardigheden en kunnen dan volstaan met onderdeel 1.

Inhoud
Het programma bestaat uit theorievakken, praktijk en werkplekopdrachten.

Theorievakken:
Chromatografie

 • GC en HPLC: kolommen, detectoren en injectietechnieken;
 • Troubleshooten;
 • Berekeningen aan vloeistof-vloeistof extractie;
 • Berekeningen met van Deemtervergelijking.

Spectroscopie

 • Chemische binding;
 • Complexen met d-metalen;
 • Organische verbindingen;
 • Fluorescentie;
 • Spectrofotometrie;
 • Atomaire spectrometrie.

Elektrochemie

 • Galvanische cel;
 • Wet van Nernst;
 • Ion selectieve elektroden;
 • Elektrolyse;
 • Elektro-analytische technieken.

Analytische chemie

 • Kwaliteitszorg en kalibratiemethode;
 • Chemisch evenwicht;
 • Activiteiten en systematische behandeling van evenwicht;
 • EDTA titratie.

Aromatische chemie

 • Aromaticiteit, nomenclatuur van gesubstitueerde benzenen;
 • Regel van Hückel;
 • Elektrofiele aromatische substitutie;
 • Activerende en deactiverende groepen en richtend-effect;
 • Benzeen;
 • Diazoniumzouten;
 • Nucleofiele aromatische substitutie.

Biomoleculen

 • Koolhydraten; 
 • Vetten;
 • Aminozuren/eiwitten: (ruimtelijke) structuur, chemische en fysisch-chemische eigenschappen.

Chemometrie

 • Soorten fouten, Voortplanting van fouten;
 • Gemiddelde;
 • Standaarddeviatie;
 • Betrouwbaarheidsinterval;
 • Significantie testen: t-toetsen, F toets, regressie en correlatie;
 • ANOVA;
 • standaard additiemethode.

Praktijkopdrachten

 • Nitrering of bromering van een aromatische verbinding en analyse van deze met behulp van GC-MS;
 • Analyse van elementen en secundaire metabolieten in een biologische matrix (levensmiddelen) met behulp van AAS en HPLC. Toepassen van statistische methoden op de resultaten. 

Werkplekopdrachten
Onderzoek doen naar het kwaliteitszorgsysteem van het bedrijf waar je werkt. Wanneer je geen relevante werkplek hebt, krijg je andere opdrachten.

Werkwijze

Toetsing

 • De theorievakken worden met een schriftelijke toets afgesloten;
 • De praktijkopdrachten worden met een presentatie en/of een verslag afgesloten;
 • De werkplekopdrachten worden met een mondeling assessment afgesloten.
   

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500

Nieuwsgierig?

Analist op het lab of een kei op het gebied van Life Sciences of Chemie? Met de HAN geef je jouw carrière een positieve impuls en kun je verder groeien in jouw vakgebied.  Bekijk het uitgebreide aanbod op het gebied van Life Sciences & Chemie, variërend van een enkele studiedag of meerdaagse (post hbo-)cursussen.