Cursus Module Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten

Er is geen omschrijving beschikbaar
Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
 • Meld je vast aan
 • Meer informatie...
  Brochure, helpdesk
  • Stel een snelle vraag
   Aan het HAN VoorlichtingsCentrum
  • Brochure aanvragen
   En bekijk thuis rustig het aanbod

  De startdatum is nog niet bepaald

  In de praktijkgerichte cursus Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten leert u componenten in biologische monsters te analyseren met behulp van instrumentele technieken. U maakt kennis met de raakvlakken tussen de organische en analytische chemie.

  Module Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten

  In de praktijkgerichte cursus Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten leert u componenten in biologische monsters te analyseren met behulp van instrumentele technieken. U maakt kennis met de raakvlakken tussen de organische en analytische chemie.

  In het kort

   1 jaarDuur
   20 uur per weekStudiebelasting
   12 uurContacturen
   hboNiveau
   € 3750,-Kosten

  In deze cursus voert u toegepast onderzoek uit binnen de Bioanalyse.
  In het opleidingsprogramma staan twee opdrachten centraal:

  1. synthese van een aromatische component en de analyse van de producten met analytisch chemie;
  2. het onderzoeken van levensmiddelen op elementen en biomoleculen. 

  In de eerste opdracht maakt u kennis met de raakvlakken tussen organische en analytische chemie en in de tweede opdracht staan kwaliteit en veiligheid centraal. Er wordt geanalyseerd met HPLC, GC, GC-MS, AAS en elektrochemische technieken. 

  In het theoretische deel van de cursus krijgt u kennis van aromatische chemie, instrumentele analytische technieken en statistiek. U past de statistiek toe op onderzoeksresultaten in de opdrachten en u gaat aan de slag met methodeontwikkeling en kwaliteitsborging. U leert ook hoe u de onderzoeksresultaten in een presentatie en in een adviesrapport weer kunt geven.

  Naast theorie en praktijkopdrachten zijn er werkplekopdrachten. De uitwerkingen van de werkplekopdrachten worden in een portfolio bij elkaar gebracht. De cursus wordt afgesloten met een assessment van het portfolio.
   

  Voor wie

  • Laboranten met een hlo-propedeuse;
  • Laboranten met een mlo-diploma én de juiste basiskennis chemie, die zich willen verdiepen en verder ontwikkelen in instrumentele analytische chemie;
  • Geïnteresseerden met een havo, vwo of mbo-diploma, die het juiste voortraject gevolgd hebben. Zie instroomtraject voor de mogelijkheden.

  Programma

  Instroomtraject
  Indien u een hlo-propedeuse heeft gehaald, kunt u direct instromen in deze hbo-module. Voor anderen bieden we een instroomtraject aan om uw kennis en vaardigheden op het juiste niveau te brengen. Het instroomtraject bestaat uit twee onderdelen:

  1. e-learning cursus Basiskennis Chemie
  2. training Basispracticum laboratoriumvaardigheden

  Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u vrijstelling krijgen voor een van beide onderdelen. Professionals met een mlo-diploma in de chemie hebben bijvoorbeeld voldoende praktische vaardigheden en kunnen volstaan met onderdeel 1.

  Inhoud
  Het programma bestaat uit theorievakken, praktijk en werkplekopdrachten.

  Theorievakken:
  Chromatografie

  • GC en HPLC: kolommen, detectoren en injectietechnieken
  • Troubleshooten
  • Berekeningen aan vloeistof-vloeistof extractie 
  • Berekeningen met van Deemter vergelijking

  Spectroscopie

  • Chemische binding
  • Complexen met d-metalen
  • Organische verbindingen
  • Fluorescentie
  • Spectrofotometrie
  • Atomaire spectrometrie

  Elektrochemie

  • Galvanische cel
  • Wet van Nernst
  • Ion selectieve elektroden
  • Elektrolyse
  • Elektro analytische technieken

  Analytische chemie

  • Kwaliteitszorg en kalibratie methode
  • Chemisch evenwicht
  • Activiteiten en systematische behandeling van evenwicht
  • EDTA titratie

  Aromatische chemie

  • Aromaticiteit, nomenclatuur van gesubstitueerde benzenen
  • Regel van Hückel
  • Electrofiele aromatische substitutie
  • Activerende en deactiverende groepen en richtend-effect
  • Benzeen 
  • Diazonium zouten 
  • Nucleofiele aromatische substitutie

  Biomoleculen

  • Koolhydraten 
  • Vetten
  • Aminozuren/eiwitten: (ruimtelijke) structuur, chemische en fysisch-chemische eigenschappen

  Chemometrie

  • Soorten fouten, Voortplanting van fouten
  • Gemiddelde
  • Standaarddeviatie
  • Betrouwbaarheidsinterval
  • Significantie testen: t-toetsen, F toets, regressie en correlatie
  • ANOVA
  • standaard additiemethode

  Praktijkopdrachten

  • Nitrering of bromering van een aromatische verbinding en analyse van deze met behulp van GC-MS
  • Analyse van elementen en secundaire metabolieten in een biologische matrix (levensmiddelen) met behulp van AAS en HPLC. Toepassen van statistische methoden op de resultaten. 

  Werkplekopdrachten
  Onderzoek doen naar het kwaliteitszorgsysteem van het bedrijf waar u werkt. Als u niet beschikt over een relevante werkplek krijgt u andere opdrachten.

  Werkwijze

  Toetsing

  • De theorievakken worden met een schriftelijke toets afgesloten;
  • De praktijkopdrachten worden met een presentatie en/of een verslag afgesloten;
  • De werkplekopdrachten worden met een mondeling assessment afgesloten.
    

  Snel antwoord

  Vragen over de opleiding?
  Stel je vraag aan HAN Deeltijdstudies. We helpen je graag verder.

  Openingstijden

  Werkdagen: 8.30 tot 17.00 uur

  Liever bellen?

  Bellen: 026 - 369 1300

  Nieuwsgierig?

  Analist op het lab of een kei op het gebied van Life Sciences en Chemie. Dankzij de HAN geef je jouw carrière een positieve impuls en kun je verder groeien binnen je vakgebied.

  Er is geen omschrijving beschikbaar