Onderzoek

De centrale vraag die wij bij het Associate Lectoraat Online Interactie willen beantwoorden: Wat is de de impact van social media op de in- en externe communicatie van bedrijven?


Organisaties zelf ervaren de ontwikkeling naar meer online interactie soms ook als een verlies van controle. Berichten over de organisatie kunnen tegenwoordig immers door iedereen op social media geplaatst worden, en niet meer uitsluitend door de organisatie zelf (zoals bij traditioneel communiceren grotendeels wel het geval was). 

Werkwijze

Als onderdeel van het Lectoraat Human Communication Development wil het Associate Lectoraat Online Interactie een betekenisvolle bijdrage leveren aan het onderwijs, de beroepspraktijk en kennisontwikkeling. Dat doen we door projecten uit te voeren op de thema’s professioneel communiceren, corporate communicatie en interne communicatie. Concrete vragen of problemen vanuit de praktijk vormen het vertrekpunt. Samen met studenten analyseren we situaties, brengen een verdiepingsslag aan en brengen op basis daarvan adviezen uit. Dat doen we samen mét organisaties in uiteenlopende sectoren. Zo levert ons praktijkgerichte onderzoek een bijdrage aan de kennisontwikkeling die zowel opleidingen als beroepspraktijk voedt. 

Projecten

Stand van zaken webcare

Hoe gaan organisaties om met digitaal klantcontact? Welke platformen zetten zij in en welke afdelingen zijn betrokken? Hoe gaan ze om met data en de inzet van ‘slimme’ technologieën? En hoe zien zij de toekomst van digitaal klantcontact? We doen doorlopend onderzoek en verzamelen onze bevindingen.

achter laptop met study abroad pagina

Communicatie in Smart Mobility (SCRIPTS) 

Slim vervoer betekent veel online contact met de klant en achter de schermen veel afstemmen tussen betrokken partijen. Wat komt daarbij kijken? Het Lectoraat Human Communication Development en het Associate Lectoraat Customer Insights en Online Interactie participeerden in dit project.

station scherm met bustijden