Leerwerkplaats Wageningen

Wageningen: Stad der bevrijding, (internationale) studentenstad, levendig en groen. Met een bevolking die een mix vormt van families die hier al generaties lang wonen en mensen die naar Wageningen zijn gekomen voor studie of werk. Daarnaast is Wageningen ook een sociale stad, waarin 'preventie', 'meedoen' en 'samen' begrippen zijn die hoog in het vaandel staan. Uniek in Wageningen is het samenwerkingsverband Welsaam, waarin een groot aantal partijen, die werken in het sociale domein, hun krachten hebben gebundeld om samen de grote verscheidenheid aan uitdagingen binnen het sociale domein aan te gaan. Thema’s die hierbij centraal staan, zijn o.a. 'Samen ouder' en 'Leefbare buurt'.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Wageningen

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 6 september van 09.30 tot 12.30 uur bij Wijkcentrum De Pomhorst, Pomona 562 in Wageningen. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de praktijk

Vanuit het samenwerkingsverband Welsaam zijn op dit moment 2 partijen betrokken bij lab/werkplaats Wageningen: het Odensehuis en Solidez. Vanuit deze partijen liggen er al de nodige vragen en uitdagingen op tafel, waarbij we als lab/werkplaats aan kunnen sluiten en mee aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld het project 'Wageningen Dementievriendelijk' en het thema 'Beter thuis in de buurt'.

Tegelijkertijd: we zijn een redelijk nieuwe lab/werkplaats; er valt ook nog veel te ontdekken en te leren over de stad en de verschillende wijken en de uitdagingen die daar liggen. We moeten de stad nog (beter) leren kennen en de stad moet ons nog (beter) leren kennen. Kortom: deze locatie biedt enerzijds de mogelijkheid om aan te haken bij bestaande thema’s en projecten, maar biedt ook volop ruimte voor pionierswerk en het in kaart brengen van behoeften en wensen uit de stad.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We vinden het fantastisch om in Wageningen een lab/werkplaats te hebben. Betrokken partijen vanuit de stad zijn erg enthousiast, zien kansen en mogelijkheden en willen graag samen met studenten de wensen van de stad exploreren, kijken naar inventieve oplossingen en gebruik maken van elkaars talenten en mogelijkheden.

Je krijgt de mogelijkheid om mee te kijken, mee te doen en te leren. Aanwezige professionals betrekken je graag bij hun werk, doelen en dromen. Je kunt/ mag je als student hierin ook ontwikkelen; daar is alle ruimte voor.
Tegelijkertijd ben je als student van meerwaarde: je hebt een open, brede blik; je denkt nog niet al te veel in beperkingen en kaders, maar ziet mogelijkheden en denkt 'out of the box'. Wij geloven dat de combinatie van professionals en nieuwsgierige, gedreven studenten met lef, een gouden combinatie is.

Natuurlijk schept dat ook verantwoordelijkheden: voor je eigen leerproces, voor de samenwerking met professionals, voor elkaars welzijn en voor het uiteindelijke resultaat. Er is ruimte om te leren als student, maar we verwachten tegelijkertijd een verantwoordelijke en professionele houding, waarop we elkaar ook aan kunnen spreken. Daarbij is het goed om aan te geven dat we ook echt verwachten dat je als student 8 uur per week actief bezig bent met het project. De plenaire bijeenkomsten zijn op de woensdagochtenden in wijkcentrum De Pomhorst.

Thema's

Op dit moment zijn de thema's:

  • Gezond Samen Ouder: thuis en in de wijk
  • Wageningen Dementievriendelijk 
samen werken aan een project

Mogelijke opdrachten/projecten

Goed oud worden in de wijk
Rondom het thema 'goed oud worden' gaan we een wijk (of een deel daarvan) nader in kaart brengen en analyseren. Wie wonen daar? Hoe zijn deze mensen bij elkaar betrokken? Welke formele en informele contacten en netwerken zijn er al in deze wijk? En welke behoeften zijn er?

We gaan hierover in gesprek met bewoners, maar ook met organisaties die in deze wijken actief zijn. Je zult dus veel in contact komen met de mensen die in deze buurt wonen of werken of op een andere manier betrokken zijn bij deze buurt. Om deze opdracht zo concreet mogelijk te maken, zullen we ons bij deze opdracht vooral richten op het thema 'goed oud worden'.

samen werken aan een project

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

Op dit moment werken we samen met:

Gaandeweg kunnen hier nog nieuwe samenwerkingspartners bij komen. 

Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Patrick Hoek | E Patrick.Hoek@han.nl  | T 06-15 55 79 94
Aanwezig op woensdag

Lindsay Bemelmans | E Lindsay.Bemelmans@han.nl
Aanwezig op woensdag

Locatie
Wijkcentrum De Pomhorst
Pomona 562
6708 CV Wageningen

Onze plenaire bijeenkomsten op woensdagochtend vinden plaats in het wijkcentrum De Pomhorst. De verwachting is dat we ook regelmatig in het Odensehuis aanwezig zullen zijn en natuurlijk in de wijk waarin het project plaatsvindt.
Gezien de afstanden tussen de verschillende locaties en de matige bereikbaarheid met het OV is het handig om een (OV-)fiets of auto beschikbaar te hebben.