Leerwerkplaats Wageningen

Wageningen: Stad der bevrijding, (internationale) studentenstad, levendig en groen. Met een bevolking die een mix vormt van families die hier al generaties lang wonen en mensen die naar Wageningen zijn gekomen voor studie of werk. Daarnaast is Wageningen ook een sociale stad, waarin 'preventie', 'meedoen' en 'samen' begrippen zijn die hoog in het vaandel staan. Uniek in Wageningen is het samenwerkingsverband Welsaam, waarin een groot aantal partijen, die werken in het sociale domein, hun krachten hebben gebundeld om samen de grote verscheidenheid aan uitdagingen binnen het sociale domein aan te gaan. Thema’s die hierbij centraal staan, zijn o.a. 'Samen ouder' en 'Leefbare buurt'.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de praktijk

We starten vanaf september 2021 als nieuwe lab/werkplaats in Wageningen. Vanuit het samenwerkingsverband Welsaam zijn op dit moment 2 partijen betrokken: het Odensehuis en Solidez. Vanuit deze partijen liggen er al de nodige vragen en uitdagingen op tafel, waarbij we als lab/werkplaats aan kunnen sluiten en mee aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld het project 'Wageningen Dementievriendelijk' en het thema 'Beter thuis in de buurt'.

Tegelijkertijd: we zijn een nieuwe lab/werkplaats; er valt ook nog veel te ontdekken en te leren over de stad en de verschillende wijken en de uitdagingen die daar liggen. We moeten de stad nog (beter) leren kennen en de stad moet ons nog (beter) leren kennen. Kortom: deze locatie biedt enerzijds de mogelijkheid om aan te haken bij bestaande thema’s en projecten, maar biedt ook volop ruimte voor pionierswerk en het in kaart brengen van behoeften en wensen uit de stad.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

We vinden het fantastisch om in Wageningen te starten met een lab/werkplaats. Betrokken partijen vanuit de stad zijn erg enthousiast, zien kansen en mogelijkheden en willen graag samen met studenten de wensen van de stad exploreren, kijken naar inventieve oplossingen en gebruik maken van elkaars talenten en mogelijkheden.

Je krijgt de mogelijkheid om mee te kijken, mee te doen en te leren. Aanwezige professionals betrekken je graag bij hun werk, doelen en dromen. Je kunt/ mag je als student hierin ook ontwikkelen; daar is alle ruimte voor.
Tegelijkertijd ben je als student van meerwaarde: je hebt een open, brede blik; je denkt nog niet al te veel in beperkingen en kaders, maar ziet mogelijkheden en denkt 'out of the box'. Wij geloven dat de combinatie van professionals en nieuwsgierige, gedreven studenten met lef, een gouden combinatie is.

Natuurlijk schept dat ook verantwoordelijkheden: voor je eigen leerproces, voor de samenwerking met professionals, voor elkaars welzijn en voor het uiteindelijke resultaat. Er is ruimte om te leren als student, maar we verwachten tegelijkertijd een verantwoordelijke en professionele houding, waarop we elkaar ook aan kunnen spreken.

Thema's

Op dit moment zijn de thema's:

 • Gezond Samen Ouder: thuis en in de wijk
 • Wageningen Dementievriendelijk 
samen werken aan een project

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Hoe verder na corona?:
  Hoe komen we weer in contact met ouderen die gedurende langere tijd 'uit beeld zijn geraakt'? Hoe is de wereld van ouderen veranderd na de corona-epidemie? Zijn de behoeften en wensen van ouderen veranderd? Hoe krijgen we deze groep weer 'aan boord'?
 • Nieuwe ouderen:
  De ouderen van nu zijn anders dan de ouderen van de vorige generatie; ze zijn bijvoorbeeld mondiger en meer digitaal vaardig. Wat zijn de behoeften van deze nieuwe groep ouderen, die nu 75+ zijn/worden? En hoe kunnen wij eraan bijdragen dat deze groep prettig oud wordt en zo lang mogelijk mee kan blijven doen?
 • Alleen thuis:
  Langer thuis wonen lukt vaak nog wel (redelijk) zolang mensen een partner en een netwerk hebben, maar wat als ouderen hun partner verliezen en/of sociaal geïsoleerd raken? Wat is nodig om deze groep op een prettige en fijne manier zo lang mogelijk thuis te laten wonen?
 • Het taboe op dementie
  Dementie is (nog steeds) een taboe. Om dit taboe te doorbreken is meer bekendheid en kennis over omgaan met dementie nodig onder de inwoners van Wageningen. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners van Wageningen met dementie gezien, gehoord en benaderd worden als 'normale' inwoners?
 • Goed leven:
  Welke vragen, dilemma’s, behoeften en wensen spelen er over ‘Goed leven met dementie’ voor mensen zelf en hun naasten? Wat is belangrijk voor mensen en welke ondersteuning is hiervoor nodig?
 • Mee kunnen blijven doen:
  Niet meer betekenisvol kunnen zijn, ervaren mensen met dementie als één van de ergste gevolgen van hun ziekte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk betekenisvol kunnen zijn en mee kunnen blijven doen in de samenleving?
 • In ontmoeting:
  Hoe kunnen we het Odensehuis voor inwoners van Wageningen (potentiële deelnemers, vrijwilligers, vluchtelingen, statushouders of buurtbewoners) nog meer van betekenis laten zijn als ontmoetingsplek? Hoe zorgen we ervoor dat de activiteiten bijzonder gewoon zijn of worden? En: hoe betrekken we de buurt bij het realiseren van deze doelen?
samen werken aan een project

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

Op dit moment werken we samen met:

Gaandeweg kunnen hier nog nieuwe samenwerkingspartners bij komen. 

Praktische gegevens Contact

Wijkdocent
Patrick Hoek | E Patrick.Hoek@han.nl  | T 06-15 55 79 94
Aanwezig op woensdag

Locatie
We zullen in principe werkzaam zijn op 2 locaties; een deel van de groep werkt vanuit het Odensehuis en een ander deel vanuit wijkcentrum De Pomhorst. Onze centrale ontmoetingsruimte zal bij het wijkcentrum zijn.

Het adres is: Wijkcentrum Pomhorst, Pomona 562, 6708 CV Wageningen